მეცნიერთა საბჭოს წევრები

გია კვაშილავა

გია კვაშილავა


სახელი, გვარი, მამის სახელი:                გია კვაშილავა დურუს ძე

ელფოსტა:                                                   Gia.Kvashilava@tsu.ge

ინტერნეტ-გვერდები:                             https://TSU-ge.Academia.edu/GiaKvashilava

                                                                     https://www.researchgate.net/profile/Gia_Kvashilava

                                                                     https://www.youtube.com/GiaKvashilava

საშუალო და უმაღლესი განათლება:

                     1978 – 1985                        მარტვილის რ-ნის სოფ. კურზუს საშუალო სკოლა

                    1985 – 1989                         ანდრია რაზმაძის სახელობის ქუთაისის ფიზიკა-მათემატიკური საშუალო სკოლა

                    1990 – 1995                        ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი, მათემატიკოსი, მასწავლებლის კვალიფიკაცია მათე­მატიკის სპეციალობით (წარჩინების, წითელი დიპლომი, GPA 4.0)

                     1995 – 1998                                ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტის ასპი­რანტი, სპეციალობა: მათემატიკური ფიზიკა

                2020 – დღემდე                          სტუ-აინჟინრო ეკონომიკის, მედია-ტექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ეკონომიკის დოქტორანტი

კურსები:

                            2008                                            თსუ-ში მოისმინა შემდეგი დისციპლინები: ეგვიპტური რელიგიური ტექსტები, ლუვიური ენის შესავალი და ხათუსას არქეოლოგია (სერტიფიკატი)

სამეცნიერო კვლევის სფერო:

                      1997 – დღემდე                    მათემატიკა (მათემატიკური ფიზიკა, მათემატიკის ისტორია და ფილოსოფია, მათემატიკური ლინგვისტიკა და მათემატიკური ეკონომიკა); ლინგვისტიკა, კრეტის მინოსური წარწერების (კრეტული იეროგლიფური და A კლასის ხაზოვანი წარწერების), ეგვიპტური, ბაბილო­ნური და ბერძნული მათემატიკური, ასტრონომიული და ეკონომიკური ტექსტების შესწავლა-გაშიფრვა; ეკონომიკა; ისტორია; კულტურულოგია

სამუშაო გამოცდილება:

                            2006 – დღემდე                          თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო ცენტრის, ენის, ლოგიკის, მეტყველების“ მეცნიერ-მკვლევარი

                       2010 2015                                კოლხურ-იბერიული ეთნოკულტურის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის,აია-კოლხეთისდირექტორი

                          2018 – 2021                                სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კულტურის კვლევებისა და მულტიკულტურული განათლების ცენტრის სპეციალისტი

                          2019 – დღემდე                          საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნი-ვერსიტეტის ქართველური ენათმეცნიერების მიმართულების პროფესორი

                         2019 – დღემდე                          კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ქართული ეთნოგრაფიისა და კოლხურ-იბერიული ეთნოკულტურის მკვლევარი

                         2022 – დღემდე                          ფაზისის აკადემიის პრეზიდენტი

 

სამეცნიერო-კვლევითი ექსპედიციები:

                            2008 2019                                კრეტის, სანტორინისა და რომის არქეოლოგიურ ადგილებში, მუზეუმებსა და ბიბლი­ოთეკებში, ვატიკანის მუზეუმებსა და ბიბლი­ოთეკებში, ბრიტანეთის მუზეუმში, ათენის ეროვნულ არქეოლოგიურ მუზეუმში, ლუვრის მუზეუმში, ბერლინის პერგამონის მუზეუმში, გიოტინგენის, ჰუმბოლდტის, კემბრიჯის, ოქსფორდისა და ჰარვარდის უნივერსიტეტების მუზეუმებსა და ბიბლიოთეკებში

სამეცნიერო მოხსენებები:

                            2008 2020                                ლინგვისტთა საერთაშორისო კონგრესზე, ბერლინის, ათენისა და პარიზის საერთაშორიო კონფერენციებში, ლონდონის სიძველეების შემსწავლელთა საზოგადოებაში, ბრიტანეთის ხელოვნების სამეფო აკადემიაში, ჰარვარდის, კემბრიჯის, ოქსფორდის, სორბონის, ვარშავის, კრეტის, ჰონგ-კონგისა და თბილისის უნივერსიტეტებში

სამეცნიერო საზოგადოებების წევრობა:

                            2007                                            აფხაზეთის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია (საქართველო)

                            2017                                            საერთაშორისო ლინგვისტიკური ასოციაცია (აშშ)

                            2019                                            მედიტერანული კვლევების ასოციაცია (აშშ)

                            2020                                            ევროპის ლინგვისტური საზოგადოებ

                            2020                                            ევროპის მათემატიკური საზოგადოებ

                            2020                                            ამერიკის ლინგვისტური საზოგადოებ

 

წოდება:         2014                                            მარტვილის საპატიო მოქალაქე

ჯილდო:        1995                                            ISSEP ფონდის სტიპენდია მათემატიკის სპეციალობით

სამეცნიერო შრომების რაოდენობა:            65

 

ლოიდ ქარჩავა

ლოიდ ქარჩავა


საქართველოს მეცნიერთა საბჭოს თავმჯდომარე


2008-2011 - დოქტორანტურა, ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი (2011) გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი.

1983-1990 - თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი. კვალიფიკაციაეკონომისტი, სპეციალობა - სტატისტიკა.     

სამსახურეობრივი საქმიანობა:

09/2016 - დღემდე - ()იპ `საქართველოს მეცნიერთა საბჭოს~ თავმჯდომარე.

02/2015-05/2016 - თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახური შტატგარეშე თანამშრომელი მეწარმეობის საკითხებში.

06/2014-01/2015 - საქართველოს მთავრობის კანცელარია, ეკონომიკური საბჭოს აპარატის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის მრჩეველი (I კატეგორია). 

2014 - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.                   

09/2011 - დღემდე - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.                   

10/2008-05/2014 - .. `ხალიკ ბანკი საქართველოს~ კანცელარიის სამმართველოს უფროსი.                

08/2008-05/2014 - .. `ხალიკ ბანკი საქართველოს~ სამეთვალყურეო საბჭოს მდივანი.

02/2008-08/2008 - .. `ხალიკ ბანკი საქართველოს~ კორპორატიულ საქმეთა დეპარტამენტის უფროსი მენეჯერი.

11/2006-დღემდე - საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალის `ახალი ეკონომისტი~ დამფუძნებელი და მთავარი რედაქტორი.

06/2003 - დღემდე - არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი `ქარჩა~  პრეზიდენტი.

01/2003-12/2003 - ჟურნალ `ნიანგის~ გამომცემელი და პასუხისმგებელი მდივანი.                      

08/2002-დღემდე - გამომცემლობა შპს `ლოი~- დამფუძნებელი და დირექტორი.                                   

1999-2007-თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონიმიკის ფაკულტეტის ლექტორი.

1997-2001 - იაპონური ფირმა `მარუბენი~ წარმომადგენელი საქართველოში.

05/1997-03/1999 - საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო კანცელარიის საფინანსო-საბიუჯეტო და საკრედიტო პოლიტიკის განყოფილების სახელმწიფო მრჩეველი.

01/1996-05/1997 - საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო კანცელარიის რეგიონალური ეკონომიკური განყოფილების სახელმწიფო მრჩეველი.

04/1994-12/1995 - საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის ეკონომიკურ საკითხთა სამთავრობო კომისიის (ეკონომიკური საბჭოს) პასუხისმგებელი მდივანი - წამყვანი სახელმწიფო მრჩეველ(სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი).

02/1993-04/1994 - საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის ეკონომიკური რეფორმების შტაბის სახელმწიფო მრჩეველი.

09/1990-01/1993 - რუსთავის / `აზოტი~ საგეგმო-ეკონომიკური განყოფილებისკონომისტი.                                  

კურსებში მონაწილეობა:

01-02/1996 - მაკროეკონომიკის კურსები (JICA-`ჯაიკა~) - იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტო, ტოკიო, იაპონია.

05/1992 - თანამედროვე მენეჯმენტი დიდ ორგანიზაციებში, ქიმიკოსთა საკავშირო ინსტისტუტი, მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია.

04/1991 - საბაზრო ეკონომიკის თავისებურებანი, ქიმიკოსთა საკავშირო ინსტისტუტი, მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია.

11-12/1990 - საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის გზები, ქიმიკოსთა საკავშირო ინსტისტუტი, მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია.

სხვა საზოგადოებრივი დატვირთვა:

1987-1990 - თსუ ბაგების სტუდქალაქის სტუდსაბჭოს თავმჯდომარე.

2012 - დღემდე - საქრთველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, გამგეობის წევრი.

2013 - დღემდე - საქართველოს ფაზისის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი.

2012 - დღემდე - სტუ- სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალის `ბისნეს-ინჟინერინგის~ რედკოლეგიის წევრი.

2013 - 2020 წწ. - ეკონომიკური და სოციალური ანალიტიკური ჟურნალის `The Caucasus~, რედკოლეგიის წევრი.

2014 - დღემდე - საქართვერლოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალის `მოამბის~ რედკოლეგიის წევრი.

2016 - 2022 წწ. - ევროპული უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალის `გლობალიზაცია და ბიზნესის~ რედკოლეგიის წევრი.

სამეცნიერო შრომები:

1993 `როგორ გავხდეთ ბიზნესმენი~, `მაცნე~, 176 გვ., თბ.;

2006 `გამოჩენილ ბიზნესმენთა სამეწარმეო ცხოვრებიდან~, `ლოი~, 296 გვ., თბ.

2010`გამოჩენილ ბიზნესმენთა სამეწარმეო ცხოვრებიდან~, `ლოი~, 296 გვ., თბ., მეორე გამოცემა.

2012 -  `ბისნესკომუნიკაციები~, `ლოი~, 328 გვ., თბ.

2012 `კომუნიკაციები საერთაშორისო ბიზნესში~ (ლექციების კურსი`ლოი~, 328 გვ. თბ.

2013 `ბიზნესგარემოს გაუმჯობესების პერსპექტივები საქართველოში~, `ლოი~, 72 გვ., თბ.

2021 - „ბიზნესკომუნიკაციები“ (ლექციების კურსი) „ლოი“, 184 გვ., თბ.

2022 - „ეკონომიკის საფუძვლები“ (მიკროეკონომიკა - I ტომი) (თანაავტორი), „ლოი“, 334 გვ., თბ.

2022 - „ეკონომიკის საფუძვლები“ (მაკროეკონომიკა - II ტომი) (თანაავტორი), „ლოი“, 392გვ., თბ.


1990-2022 - 70-ზე მეტი სამეცნიერო და პუბლიცისტური სტატიების ავტორი.

ასევე, არის რამდენიმე წიგნის რედაქტორი, რედკოლეგიის წევრი, რეცენზენტი.

უნარ-ჩვევები:        

Windows; Word; Exes; Internet; PageMaker 7; InDesign; Corel; Photoshop.

ავტომანქანის მართვის საერთაშორისო მოწმობა

ენები:               ქართული, რუსული, ინგლისური.

განახლებულია, 2023 წლის 29 იანვარი.