მეცნიერთა საბჭოს წევრები

გია კვაშილავა

გია კვაშილავასახელი, გვარი:                                გია კვაშილავა

 

დაბადების თარიღი და ადგილი:              1972 წლის 26 აგვისტო, მარტვილის -ნი, სოფ. კურზუ

 

საკონტაქტო მონაცემები:                     555 36 20 51;   279 61 92

                                                  Gia.Kvashilava@tsu.ge     https://TSU-ge.Academia.edu/GiaKvashilava

 

საშუალო და უმაღლესი განათლება:

 

          1978-1985                       მარტვილის -ნის სოფ. კურზუს საშუალო სკოლა

 

          1985-1989                       ან. რაზმაძის სახელობის ქუთაისის ფიზიკა-მათემატიკური საშუალო სკოლა

 

          1990-1995                       ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი, წარჩინების (წითელი) დიპლომი, მათემატიკოსი, მასწავლებლის კვალიფიკაცია მათემატიკის სპეციალობით

 

          1995-1998                       ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

                                                  ასპირანტურა, სპეციალობა – მათემატიკური ფიზიკა

 

კურსები:

 

          2008                                 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

                                                  მოისმინა შემდეგ დისციპლინებში: ეგვიპტური რელიგიური ტექსტები,

                                                  ლუვიური ენის შესავალი და ხათუსას არქეოლოგია, სერთიფიკატი

 

 

სამეცნიერო ინტერესების სფერო:           მათემატიკა, მათემატიკური ლინგვისტიკა; კრეტული წარწერების,

                                                  ეგვიპტური და ბაბილონური მათემატიკური ტექსტების შესწავლა.       

 

სამუშაო გამოცდილება:

 

          2010 2015                     კოლხურ-იბერიული ეთნოკულტურის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის

                                                  „აია-კოლხეთიდირექტორი

 

          2006 – ემდე                    ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

                                                  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის თეორიული და გამოყენებითი

                                                  ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო ცენტრის ენ, ლოგიკ,

                                                  მეტყველებ მეცნიერ-მკვლევარი

 

          2015                                 საავტორო გადაცემის „ქართველური ცივილიზაცია“ წამყვანი,

                                                  ტელეკომპანია „დრო“

 

სამეცნიერო-კვლევითი ექსპედიციები:

 

          2008                                 ბრიტანეთის მუზეუმში

 

          2013                                 საბერძნეთის, კრეტის მუზეუმებსა და არქეოლოგიურ ადგილებში

 

          2013                                 იტალიის, ვატიკანისა და რომის მუზეუმებში

 

სამეცნიერო მოხსენება:

 

          2008                                 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში, რომელიც გაიმართა

                                                  ლონდონის სიძველეების შემსწავლელთა საზოგადოებასა

                                                  და დიდი ბრიტანეთის სამეფო აკადემიაში

 

წოდებები:

 

          2007                                 აფხაზეთის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოს

 

          2007                                 ფაზისის საერო-სამეცნიერო აკადემიის ნამდვილი წევრი

 

          2012                                 საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის საპატიო წევრი

 

          2014                                 მარტვილის საპატიო მოქალაქ

 

ჯილდოები:

 

          1989                                 მათემატიკის რესპუბლიკურ ოლიმპიადაში გამარჯვებისთვის II ხარისხის დიპლომი

 

          1995                                 ფონდის „სოროსის საერთაშორისო სამეცნიერო-საგანმანათლებლო პროგრამები“ (ISSEP) სტიპენდია მათემატიკის სპეციალობით

 

სამეცნიერო შრომების რაოდენობა:          26 (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ლოიდ ქარჩავა

ლოიდ ქარჩავა


საქართველოს მეცნიერთა საბჭოს თავმჯდომარე


2008-2011 - დოქტორანტურა, ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი (2011) გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი.

1983-1990 - თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი. კვალიფიკაციაეკონომისტი, სპეციალობა - სტატისტიკა.     

სამსახურეობრივი საქმიანობა:

09/2016 - დღემდე - ()იპ `საქართველოს მეცნიერთა საბჭოს~ თავმჯდომარე.

02/2015-05/2016 - თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახური შტატგარეშე თანამშრომელი მეწარმეობის საკითხებში.

06/2014-01/2015 - საქართველოს მთავრობის კანცელარია, ეკონომიკური საბჭოს აპარატის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის მრჩეველი (I კატეგორია). 

2014 - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.                   

09/2011 - დღემდე - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.                   

10/2008-05/2014 - .. `ხალიკ ბანკი საქართველოს~ კანცელარიის სამმართველოს უფროსი.                

08/2008-05/2014 - .. `ხალიკ ბანკი საქართველოს~ სამეთვალყურეო საბჭოს მდივანი.

02/2008-08/2008 - .. `ხალიკ ბანკი საქართველოს~ კორპორატიულ საქმეთა დეპარტამენტის უფროსი მენეჯერი.

11/2006-დღემდე - საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალის `ახალი ეკონომისტი~ დამფუძნებელი და მთავარი რედაქტორი.

06/2003 - დღემდე - არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი `ქარჩა~  პრეზიდენტი.

01/2003-12/2003 - ჟურნალ `ნიანგის~ გამომცემელი და პასუხისმგებელი მდივანი.                      

08/2002-დღემდე - გამომცემლობა შპს `ლოი~- დამფუძნებელი და დირექტორი.                                   

1999-2007-თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონიმიკის ფაკულტეტის ლექტორი.

1997-2001 - იაპონური ფირმა `მარუბენი~ წარმომადგენელი საქართველოში.

05/1997-03/1999 - საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო კანცელარიის საფინანსო-საბიუჯეტო და საკრედიტო პოლიტიკის განყოფილების სახელმწიფო მრჩეველი.

01/1996-05/1997 - საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო კანცელარიის რეგიონალური ეკონომიკური განყოფილების სახელმწიფო მრჩეველი.

04/1994-12/1995 - საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის ეკონომიკურ საკითხთა სამთავრობო კომისიის (ეკონომიკური საბჭოს) პასუხისმგებელი მდივანი - წამყვანი სახელმწიფო მრჩეველ(სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი).

02/1993-04/1994 - საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის ეკონომიკური რეფორმების შტაბის სახელმწიფო მრჩეველი.

09/1990-01/1993 - რუსთავის / `აზოტი~ საგეგმო-ეკონომიკური განყოფილებისკონომისტი.                                  

კურსებში მონაწილეობა:

01-02/1996 - მაკროეკონომიკის კურსები (JICA-`ჯაიკა~) - იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტო, ტოკიო, იაპონია.

05/1992 - თანამედროვე მენეჯმენტი დიდ ორგანიზაციებში, ქიმიკოსთა საკავშირო ინსტისტუტი, მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია.

04/1991 - საბაზრო ეკონომიკის თავისებურებანი, ქიმიკოსთა საკავშირო ინსტისტუტი, მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია.

11-12/1990 - საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის გზები, ქიმიკოსთა საკავშირო ინსტისტუტი, მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია.

სხვა საზოგადოებრივი დატვირთვა:

1987-1990 - თსუ ბაგების სტუდქალაქის სტუდსაბჭოს თავმჯდომარე.

2012 - დღემდე - საქრთველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი.

2013 - დღემდე - საქართველოს ფაზისის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი.

2012 - დღემდე - სტუ- სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალის `ბისნეს-ინჟინერინგის~ რედკოლეგიის წევრი.

2013 - დღემდე - ეკონომიკური და სოციალური ანალიტიკური ჟურნალის `The Caucasus~, რედკოლეგიის წევრი.

2014 - დღემდე - საქართვერლოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალის `მოამბის~ რედკოლეგიის წევრი.

2016 - დღემდე - ევროპული უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალის `გლობალიზაცია და ბიზნესის~ რედკოლეგიის წევრი.

სამეცნიერო შრომები:

1993 `როგორ გავხდეთ ბიზნესმენი~, `მაცნე~, 176გვ., თბ.;

2006 `გამოჩენილ ბიზნესმენთა სამეწარმეო ცხოვრებიდან~, `ლოი~, 296 გვ., თბ.

2010`გამოჩენილ ბიზნესმენთა სამეწარმეო ცხოვრებიდან~, `ლოი~, 296 გვ., თბ., მეორე გამოცემა.

2012 -  `ბისნესკომუნიკაციები~, `ლოი~, 328 გვ., თბ.

2012 `კომუნიკაციები საერთაშორისო ბიზნესში~ (ლექციების კურსი`ლოი~, 328 გვ. თბ.

2013 `ბიზნესგარემოს გაუმჯობესების პერსპექტივები საქართველოში~, `ლოი~, 72 გვ., თბ.

1990-2016 - 50-ზე მეტი სამეცნიერო და პუბლიცისტური სტატიების ავტორი.

ასევე, არის რამდენიმე წიგნის რედაქტორი, რედკოლეგიის წევრი, რეცენზენტი.

უნარ-ჩვევები:        

Windows; Word; Exes; Internet; PageMaker 7; InDesign; Corel; Photoshop.

ავტომანქანის მართვის საერთაშორისო მოწმობა

ენები:               ქართული, რუსული, ინგლისური.

განახლებულია, 2016 წლის 11 დეკემბერი.