მეცნიერთა საბჭოს წევრები

ლოიდ ქარჩავა

ლოიდ ქარჩავა


საქართველოს მეცნიერთა საბჭოს თავმჯდომარე


2008-2011 - დოქტორანტურა, ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი (2011) გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი.

1983-1990 - თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი. კვალიფიკაციაეკონომისტი, სპეციალობა - სტატისტიკა.     

სამსახურეობრივი საქმიანობა:

09/2016 - დღემდე - ()იპ `საქართველოს მეცნიერთა საბჭოს~ თავმჯდომარე.

02/2015-05/2016 - თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახური შტატგარეშე თანამშრომელი მეწარმეობის საკითხებში.

06/2014-01/2015 - საქართველოს მთავრობის კანცელარია, ეკონომიკური საბჭოს აპარატის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის მრჩეველი (I კატეგორია). 

2014 - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.                   

09/2011 - დღემდე - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.                   

10/2008-05/2014 - .. `ხალიკ ბანკი საქართველოს~ კანცელარიის სამმართველოს უფროსი.                

08/2008-05/2014 - .. `ხალიკ ბანკი საქართველოს~ სამეთვალყურეო საბჭოს მდივანი.

02/2008-08/2008 - .. `ხალიკ ბანკი საქართველოს~ კორპორატიულ საქმეთა დეპარტამენტის უფროსი მენეჯერი.

11/2006-დღემდე - საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალის `ახალი ეკონომისტი~ დამფუძნებელი და მთავარი რედაქტორი.

06/2003 - დღემდე - არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი `ქარჩა~  პრეზიდენტი.

01/2003-12/2003 - ჟურნალ `ნიანგის~ გამომცემელი და პასუხისმგებელი მდივანი.                      

08/2002-დღემდე - გამომცემლობა შპს `ლოი~- დამფუძნებელი და დირექტორი.                                   

1999-2007-თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონიმიკის ფაკულტეტის ლექტორი.

1997-2001 - იაპონური ფირმა `მარუბენი~ წარმომადგენელი საქართველოში.

05/1997-03/1999 - საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო კანცელარიის საფინანსო-საბიუჯეტო და საკრედიტო პოლიტიკის განყოფილების სახელმწიფო მრჩეველი.

01/1996-05/1997 - საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო კანცელარიის რეგიონალური ეკონომიკური განყოფილების სახელმწიფო მრჩეველი.

04/1994-12/1995 - საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის ეკონომიკურ საკითხთა სამთავრობო კომისიის (ეკონომიკური საბჭოს) პასუხისმგებელი მდივანი - წამყვანი სახელმწიფო მრჩეველ(სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი).

02/1993-04/1994 - საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის ეკონომიკური რეფორმების შტაბის სახელმწიფო მრჩეველი.

09/1990-01/1993 - რუსთავის / `აზოტი~ საგეგმო-ეკონომიკური განყოფილებისკონომისტი.                                  

კურსებში მონაწილეობა:

01-02/1996 - მაკროეკონომიკის კურსები (JICA-`ჯაიკა~) - იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტო, ტოკიო, იაპონია.

05/1992 - თანამედროვე მენეჯმენტი დიდ ორგანიზაციებში, ქიმიკოსთა საკავშირო ინსტისტუტი, მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია.

04/1991 - საბაზრო ეკონომიკის თავისებურებანი, ქიმიკოსთა საკავშირო ინსტისტუტი, მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია.

11-12/1990 - საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის გზები, ქიმიკოსთა საკავშირო ინსტისტუტი, მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია.

სხვა საზოგადოებრივი დატვირთვა:

1987-1990 - თსუ ბაგების სტუდქალაქის სტუდსაბჭოს თავმჯდომარე.

2012 - დღემდე - საქრთველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, გამგეობის წევრი.

2013 - დღემდე - საქართველოს ფაზისის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი.

2012 - დღემდე - სტუ- სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალის `ბისნეს-ინჟინერინგის~ რედკოლეგიის წევრი.

2013 - 2020 წწ. - ეკონომიკური და სოციალური ანალიტიკური ჟურნალის `The Caucasus~, რედკოლეგიის წევრი.

2014 - დღემდე - საქართვერლოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალის `მოამბის~ რედკოლეგიის წევრი.

2016 - 2022 წწ. - ევროპული უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალის `გლობალიზაცია და ბიზნესის~ რედკოლეგიის წევრი.

სამეცნიერო შრომები:

1993 `როგორ გავხდეთ ბიზნესმენი~, `მაცნე~, 176 გვ., თბ.;

2006 `გამოჩენილ ბიზნესმენთა სამეწარმეო ცხოვრებიდან~, `ლოი~, 296 გვ., თბ.

2010`გამოჩენილ ბიზნესმენთა სამეწარმეო ცხოვრებიდან~, `ლოი~, 296 გვ., თბ., მეორე გამოცემა.

2012 -  `ბისნესკომუნიკაციები~, `ლოი~, 328 გვ., თბ.

2012 `კომუნიკაციები საერთაშორისო ბიზნესში~ (ლექციების კურსი`ლოი~, 328 გვ. თბ.

2013 `ბიზნესგარემოს გაუმჯობესების პერსპექტივები საქართველოში~, `ლოი~, 72 გვ., თბ.

2021 - „ბიზნესკომუნიკაციები“ (ლექციების კურსი) „ლოი“, 184 გვ., თბ.

2022 - „ეკონომიკის საფუძვლები“ (მიკროეკონომიკა - I ტომი) (თანაავტორი), „ლოი“, 334 გვ., თბ.

2022 - „ეკონომიკის საფუძვლები“ (მაკროეკონომიკა - II ტომი) (თანაავტორი), „ლოი“, 392გვ., თბ.


1990-2022 - 70-ზე მეტი სამეცნიერო და პუბლიცისტური სტატიების ავტორი.

ასევე, არის რამდენიმე წიგნის რედაქტორი, რედკოლეგიის წევრი, რეცენზენტი.

უნარ-ჩვევები:        

Windows; Word; Exes; Internet; PageMaker 7; InDesign; Corel; Photoshop.

ავტომანქანის მართვის საერთაშორისო მოწმობა

ენები:               ქართული, რუსული, ინგლისური.

განახლებულია, 2023 წლის 29 იანვარი.

გოჩა თუთბერიძე

გოჩა თუთბერიძე

 


გვარი

თუთბერიძე

სახელი

გოჩა

დაბადების ადგილი და თარიღი

1961 წლის 3 დეკემბერი, ხობი

ეროვნება

ქართველი

ოჯახური მდგომარეობა

დაოჯახებული

მიმდინარე მისამართი

23, შენგელაიას  ქ. თბილისი, საქართველო

ტელ:

61 09 84; 8 99 10-00-36 (მობილური) gocha_tutberidze@yahoo.com

Gocha.tutberidze@tsu.ge

 

სამუშაო ადგილი:

 

მისო  „ქართული კრედიტი“ 


განათლება:

 

აკადემიური ხარისხი

ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი;   დიპლომი Kg №027875

20.07.2009-20.09.2009

ბრემენის უნივერსიტეტი - გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა
DAAD-ის სტიპენდია

1994-1995

დოიჩე ბანკი  - გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა
კარლ დუისბერგის სახელობის სტიპენდია 

1991 - 1992

მაინცის გუტენბერგის სახელობის უნივერსიტეტი - გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა
DAAD-ის სტიპენდია

1985-1988

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტი

ასპირანტურა

1980-1985

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

  პროფესიული გამოცდილება:

  

2009

 მისო ქართული კრედტი
აღმასრულებელი დირექტორი

2007-2009

 

თსუ ასო ირებული პროფესორი ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის მ.შ. მოადგილე
 

 

2005-2007

 
ბიზნესის მართვის ბიურო
დირექტორი

2002 - 2005

სს კომერციული ბანკი ქართული ბანკი
დირექტორი

2001 - 2002

სს კომერციული ბანკიკავკასიონი
გენერალური დირექტორი

2000 - 2001

საქართველოს ეროვნული ბანკი
საბანკო ზედამხედველობისა და რეგულირების სამმართველოს უფროსის მოადგილე
1999 – 2000
საქართველოს ეროვნული ბანკი
დოკუმენტური ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი
1995 – 1999
საქართველოს ეროვნული ბანკი
საერთო ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი

1993 - 1994

საქართველოს ეროვნული ბანკი
სვალუტო რეგულირების განყოფილების უფროსი

1990 - 1993

საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჟურნალ „ეკონომიკა“
საერთო განყოფილების რედაქტორი

1988-1993

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტი

მეცნიერ-თანამშრომელი

 აკადემიური გამოცდილება:

 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ლექციების კურსი საბანკო მენეჯმენტი, ინვესტიციების ორგანიზაცია და დაფინანსება, ფინანსური სისტემა და საბანკო ანგარიშგება, კორპორაციის ფინანსები
თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო ინსტიტუტი
ლექციების კურსი საბანკო მენეჯმენტი 

თბილისის პაატა გუგუშვილის სახელობის უნივერსიტეტი

ლექციების კურსი საბანკო მენეჯმენტი

 

გამოქვეყნებული შრომები:

 

`О некоторых условиях реализации полного хозяйственного расчета~ saqarTvelos ssr mecnierebaTa akademiis ekonomikis institutis Sromebi, Tbilisi, 1989 

 `koncernis ekonomikur-iuridiuli Sinaarsis Sesaxeb~ Jurnali `ekonomika~ 1992 #12;

`komerciuli bankebis kapitalis sakmarisobis sakiTxisaTvis~ saqarTvelos erovnuli bankis samecniero-analitikuri Jurnali `banki~ 2000, #1;

`msoflio ekonomika me-20 saukunis dasasruls~ Jurnali `m/m ekonomika.,  2000, #4;

`Как избежать конфликта интересов собственников и менеджеров банков~ – Аналитический Банковский Журнал 2001,  № 12 (79), декабрь, Москва;

`saqarTveloSi siRaribis daZlevis da ekonomikuri zrdis erovnuli programis Sesaxeb~, Jurnali m/m ekonomika 1999, #9 (58),

 

fuli da sabanko saqme, sagareo seqtori, evrokavSirisa dasaqarTvelos ekonomikuri urTierTobebi- 2006 wlis meore kvartali, ekonomikuri politikisa da samarTlebrivi sakiTxebis qarTul-evropuli centris (GEPLAC) kvartaluri gamocema., oqtomberi 2006. ww.geplac.org

 

fuli da sabanko saqme, sagareo seqtori, evrokavSirisa dasaqarTvelos ekonomikuri urTierTobebi- 2006 wlis mesame kvartli, ekonomikuri politikisa da samarTlebrivi sakiTxebis qarTul-evropuli centris (GEPLAC) kvartaluri gamocema., dekemberi 2006. ww.geplac.org

 

fuli da sabanko saqme, sagareo seqtori, evrokavSirisa dasaqarTvelos ekonomikuri urTierTobebi- 2006 wlis meoTxe kvartli, ekonomikuri politikisa da samarTlebrivi sakiTxebis qarTul-evropuli centris (GEPLAC) kvartaluri gamocema., marti 2007. ww.geplac.org

 

fuli da sabanko saqme, sagareo seqtori, evrokavSirisa dasaqarTvelos ekonomikuri urTierTobebi- 2007 wlis pirveli kvartli, ekonomikuri politikisa da samarTlebrivi sakiTxebis qarTul-evropuli centris (GEPLAC) kvartaluri gamocema., ivnisi 2007. ww.geplac.org

fuli da sabanko saqme, sagareo seqtori, evrokavSirisa dasaqarTvelos ekonomikuri urTierTobebi- 2007 wlis meore kvartli, ekonomikuri politikisa da samarTlebrivi sakiTxebis qarTul-evropuli centris (GEPLAC) kvartaluri gamocema., oqtomberi 2007. ww.geplac.org

 

fuli da sabanko saqme, sagareo seqtori, evrokavSirisa dasaqarTvelos ekonomikuri urTierTobebi- 2007 wlis mesame kvartli, ekonomikuri politikisa da samarTlebrivi sakiTxebis qarTul-evropuli centris (GEPLAC) kvartaluri gamocema., dekemberi 2007. ww.geplac.org

 

fuli da sabanko saqme, sagareo seqtori, evrokavSirisa dasaqarTvelos ekonomikuri urTierTobebi- 2007 wlis meoTxe kvartli, ekonomikuri politikisa da samarTlebrivi sakiTxebis qarTul-evropuli centris (GEPLAC) kvartaluri gamocema., Tebervali 2007. ww.geplac.org

 

fuli da sabanko saqme, sagareo seqtori, evrokavSirisa dasaqarTvelos ekonomikuri urTierTobebi- 2008 wlis pirveli da meore kvartli, ekonomikuri politikisa da samarTlebrivi sakiTxebis qarTul-evropuli centris (GEPLAC) kvartaluri gamocema.  oqtomberi 2008.  ww.geplac.org

 

saqarTvelos fulad-sakredito da sabanko seqtoris ganviTarebis makromaCveneblebis da inflaciis analizi 2008 wlis pirvel naxevarSi. saerTaSoriso samecniero konferencia: globalizacia da saqarTvelos ekonomikis mdgradi ganviTarebis perspeqtivebi. Tbilisi, 2008 wlis 22-24 oqtomberi.

 

r. kakulia, l. baxtaZe, g. TuTberiZe., korporaciis finansebi (saxelmZRvanelo) Tbilisi 2008.

 

  დამატებითი განათლება (Participation in Training and Workshops):

  

16.07.-10.08.2007

USAID-Strategic Technikal Assistance for Results with Training
 Strategic Planning and Organizational Management Training

12.03.-16.03. 2001

The National Bank of Georgia - USAID Bank Supervision and Enforcement Program, Booz-Allez&Hamilton Project
Risk Management 

02.10-06.10. 2000

The National Bank of Georgia - USAID Bank Supervision and Enforcement Program, Booz-Allez&Hamilton Project
Financial and Credit Analysis

17.06. 2000

USAID Banking Supervision Program
International Accounting Standards

29.04-03.05.1996

Bank of England, Centre for Central Banking Studies

Banking Supervision

December, 8, 1995

De Nederlandsche Bank

Banking Supervision

06.06–01.07.1994

Deutsche Bank

International Trade in Banking Sector

01.11.1993-12.11.1993

Carl Duisberg Gesellschaft e.V.

Social Market Economics

 

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის, სამეცნიერო საბჭოს, სარედაქციო კოლეგიის წევრობა:

 1. 2000-2002 საქართველოს ეროვნული ბანკის სამეცნიერო-ანალიტიკური ჟურნალ „ბანკის“ რედკოლეგიის წევრი (http://www.nbg.gov.ge/Journal/b1/doc/b1_5.htm)
 2. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო–პრაქტიკული ჟურნალის „ეკონომიკა და ბიზნესის“ რედკოლეგიის წევრი
 3. საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალის „ახალი ეკონომისტი“ რედკოლეგიის წევრი (www.economisti.ge )

 

ენები:

 

ქართული

მშობლიური

რუსული

თავისუფლად

გერმანული

თავისუფლად

ინგლისური

არად

 

 

ინფორმაციის სისწორეზე პასუხისმგებელი ვარ:

 

/გ. თუთბერიძე/                                                          24.11. 2009 წელი

გია კვაშილავა

გია კვაშილავა


სახელი, გვარი, მამის სახელი:                გია კვაშილავა დურუს ძე

ელფოსტა:                                                   Gia.Kvashilava@tsu.ge

ინტერნეტ-გვერდები:                             https://TSU-ge.Academia.edu/GiaKvashilava

                                                                     https://www.researchgate.net/profile/Gia_Kvashilava

                                                                     https://www.youtube.com/GiaKvashilava

საშუალო და უმაღლესი განათლება:

                     1978 – 1985                        მარტვილის რ-ნის სოფ. კურზუს საშუალო სკოლა

                    1985 – 1989                         ანდრია რაზმაძის სახელობის ქუთაისის ფიზიკა-მათემატიკური საშუალო სკოლა

                    1990 – 1995                        ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი, მათემატიკოსი, მასწავლებლის კვალიფიკაცია მათე­მატიკის სპეციალობით (წარჩინების, წითელი დიპლომი, GPA 4.0)

                     1995 – 1998                                ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტის ასპი­რანტი, სპეციალობა: მათემატიკური ფიზიკა

                2020 – დღემდე                          სტუ-აინჟინრო ეკონომიკის, მედია-ტექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ეკონომიკის დოქტორანტი

კურსები:

                            2008                                            თსუ-ში მოისმინა შემდეგი დისციპლინები: ეგვიპტური რელიგიური ტექსტები, ლუვიური ენის შესავალი და ხათუსას არქეოლოგია (სერტიფიკატი)

სამეცნიერო კვლევის სფერო:

                      1997 – დღემდე                    მათემატიკა (მათემატიკური ფიზიკა, მათემატიკის ისტორია და ფილოსოფია, მათემატიკური ლინგვისტიკა და მათემატიკური ეკონომიკა); ლინგვისტიკა, კრეტის მინოსური წარწერების (კრეტული იეროგლიფური და A კლასის ხაზოვანი წარწერების), ეგვიპტური, ბაბილო­ნური და ბერძნული მათემატიკური, ასტრონომიული და ეკონომიკური ტექსტების შესწავლა-გაშიფრვა; ეკონომიკა; ისტორია; კულტურულოგია

სამუშაო გამოცდილება:

                            2006 – დღემდე                          თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო ცენტრის, ენის, ლოგიკის, მეტყველების“ მეცნიერ-მკვლევარი

                       2010 2015                                კოლხურ-იბერიული ეთნოკულტურის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის,აია-კოლხეთისდირექტორი

                          2018 – 2021                                სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კულტურის კვლევებისა და მულტიკულტურული განათლების ცენტრის სპეციალისტი

                          2019 – დღემდე                          საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნი-ვერსიტეტის ქართველური ენათმეცნიერების მიმართულების პროფესორი

                         2019 – დღემდე                          კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ქართული ეთნოგრაფიისა და კოლხურ-იბერიული ეთნოკულტურის მკვლევარი

                         2022 – დღემდე                          ფაზისის აკადემიის პრეზიდენტი

 

სამეცნიერო-კვლევითი ექსპედიციები:

                            2008 2019                                კრეტის, სანტორინისა და რომის არქეოლოგიურ ადგილებში, მუზეუმებსა და ბიბლი­ოთეკებში, ვატიკანის მუზეუმებსა და ბიბლი­ოთეკებში, ბრიტანეთის მუზეუმში, ათენის ეროვნულ არქეოლოგიურ მუზეუმში, ლუვრის მუზეუმში, ბერლინის პერგამონის მუზეუმში, გიოტინგენის, ჰუმბოლდტის, კემბრიჯის, ოქსფორდისა და ჰარვარდის უნივერსიტეტების მუზეუმებსა და ბიბლიოთეკებში

სამეცნიერო მოხსენებები:

                            2008 2020                                ლინგვისტთა საერთაშორისო კონგრესზე, ბერლინის, ათენისა და პარიზის საერთაშორიო კონფერენციებში, ლონდონის სიძველეების შემსწავლელთა საზოგადოებაში, ბრიტანეთის ხელოვნების სამეფო აკადემიაში, ჰარვარდის, კემბრიჯის, ოქსფორდის, სორბონის, ვარშავის, კრეტის, ჰონგ-კონგისა და თბილისის უნივერსიტეტებში

სამეცნიერო საზოგადოებების წევრობა:

                            2007                                            აფხაზეთის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია (საქართველო)

                            2017                                            საერთაშორისო ლინგვისტიკური ასოციაცია (აშშ)

                            2019                                            მედიტერანული კვლევების ასოციაცია (აშშ)

                            2020                                            ევროპის ლინგვისტური საზოგადოებ

                            2020                                            ევროპის მათემატიკური საზოგადოებ

                            2020                                            ამერიკის ლინგვისტური საზოგადოებ

 

წოდება:         2014                                            მარტვილის საპატიო მოქალაქე

ჯილდო:        1995                                            ISSEP ფონდის სტიპენდია მათემატიკის სპეციალობით

სამეცნიერო შრომების რაოდენობა:            65

 

ნიკო ჩიხლაძე

ნიკო ჩიხლაძე
სახელი, გვარი:          ნიკოლოზ ჩიხლაძე                            

დაბადების თარიღი:      29/06/1971

დაბადების ადგილი:     საქართველო, .ქუთაისი

2. მისამართი:                   ქუთაისი, ფოთის .#7

3. ტელ:                (0431) 24 71 74, 595 30 45 30 (ფიჭური)

                                       557  54 54 45 (ფიჭური)

4. ელ.ფოსტა:              chixi@mail.ru

5. განათლება და სამეცნიერო ხარისხები: ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი (1997); ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი (2003); თეოლოგიის დოქტორი (2011).

5.1. სამეცნიერო წოდებები: აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი (2006-2010); თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წვეული პროფესორი (2010-2012); ქუთაისის უნივერსიტეტის პროფესორი (2006-დღემდე); აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი (2004-2010;  2014-დღემდე);

 

6. უნარ-ჩვევები:

  ენები:              ქართული              მშობლიური

                           რუსული                კარგად

                           ინგლისური          საშუალოდ

 

7. კომპიუტერული პროგრამები:     Word, Exell, MS-dos Officce

8. სამსახურებრივი გამოცდილება:

1993-1996      გაზეთბიზნეს-კურიერისდაქუთაისისეკონომიკური მიმომხილველი            

1994-1998     მართვის, ბიზნესის და სამართლის აკადემიური ცენტრის ქუთაისის                            

                       ფილიალის, ასისტენტი, მასწავლებელი, დოცენტი, კათედრის გამგე

1997-1998    იმერეთში საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო

           რწმუნებულის მრჩეველი

1998-2000   საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს იმერეთის მხარის 

            ეკონომიკის დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე

2002-2005     ქუთაისის საინჟინრო ინსტიტუტის პრორექტორი

1998-2003     თბილისის ბიზნესის სახელმწიფო ინსტიტუტის ქუთაისის

                      ფილიალი, დოცენტი, კათედრის გამგე

1999-2004     ეკონომიკის სამინისტროს ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების

                       / ინსტიტუტის ქუთაისის რეგიონული ცენტრის მეცნიერთანამშრომელი

2004-2006    ქუთაისის . მუსხელიშვილის სახელობის სახელმწიფო ტექნიკური 

                     უნივერსიტეტის მენეჯმენტის კათედრის პროფესორი

2004-2006      ქუთაისის აკ. წერეთლს სახელობის სახელმწიფო 

                     უნივერსიტეტის ეკონომიკური თეორიის კათედრის პროფესორი

2006-2010    აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი

2000-2010   იმერეთში საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულის-  

                    გუბერნატორის ადმინისტრაციის რეგიონული განვითარების

                    სამსახურის უფროსი

2010-2013     . ქუთაისის მერის მრჩეველი ეკონომიკურ საკითხებში

2014-დღემდე ქ.ქუთაისის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის მთ. სპეციალისტი

2011-დღემდე    აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, სამართლის

                         და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულეტეტის სადისერტაციო

                          საბჭოს თავმჯდოამრე

2006-დღემდე    ქუთაისის უნივერსიტეტის პროფესორი

20014-დღემდე  აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი

 

9. სამეცნიერო ხელმძღვანელობა/რეცენზენტობა:   

       

         7 დაცული სადოქტორო დისერტაციის ხელმძღვანელი;

 

10. სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

       მაკროეკონომიკა, რეგიონული ეკონომიკა, მართლმადიდებლობის

       ეკონომიკური პრობლემები

  

11. პროგრამებსა და პროექტებში მონაწილეობა:

 

11.1. იმერეთში განხორციელებული TACIS-ის საერთაშორისო პროექტისსაქართველოში ადგილობრივი და რეგიონული მმართველობის განვითარება” (“Development of Local and Regional Government in Georgia”, SCR-E/111012/C/SV) გრძელვადიანი ექსპერტი საფინანსო-ეკონომიკურ საკითხებში (2001-2002 წლები).

 

11.2. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის განვითარების პროგრამის (UNDP) “იმერეთში დემოკრატიული მმართველობის განვითარების ხელშეწყობა(“Support to Democratic Governance in Imereti Region of Georgia”-GEO/02/007) სასწავლო-საკონსულტაციო ცენტრის გრძელვადიანი ექსპერტი.

 

11.3. იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციის ადგილობრივი პროექტის ეკონომიკური ექსპერტიიმერეთის რეგიონის ეკონომიკური და სოციალური განვითარების 1998-2000 წლების პროგრამისშემუშავებაში

 

11.4. იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციის ადგილობრივი პროექტის ეკონომიკური ექსპერტიიმერეთის რეგიონის ეკონომიკური და სოციალური განვითარების 2003-2005 წლების პროგრამისშემუშავებაში.

 

11.5. ქუთაისის მერიის ადგილობრივი პროექტის ეკონომიკური ექსპერტი.ქუთაისის ეკონომიკური და სოციალური განვითარების 2005-2007 წლების პროგრამისშემუშავებაში.

 

11.6. საერთაშორისო ორგანიზაციაNational Endowment for Democrasy” (NED)-ის ფინანსური მხარდაჭერის შედეგად ასოციაციაღია საზოგადოება_ქუთაისის” (www.osgf.ge/transparentbudget) მიერ განხორციელებული პროექტისკონტროლი ადგილობრივ ბიუჯეტებზეექსპერტი (01/10/2004-30/09/2005).

 

11.7. საერთაშორისო ორგანიზაციაNational Endowment for Democrasy” (NED)-ის ფინანსური მხარდაჭერის შედეგად ასოციაციაღია საზოგადოება_ქუთაისის” (www.osgf.ge/transparentbudget) მიერ განხორციელებული პროექტისმოსახლეობის კონტროლი ადგილობრივ ბიუჯეტებზეექსპერტი (01/09/2002-01/08/2003).

 

11.8. საერთაშორისო ორგანიზაციაNational Endowment for Democrasy” (NED)-ის ფინანსური მხარდაჭერის შედეგად ასოციაციაღია საზოგადოება_ქუთაისის” (www.osgf.ge/transparentbudget) მიერ განხორციელებული პროექტისმოსახლეობის კონტროლი ადგილობრივ ბიუჯეტებზეექსპერტი (01/04/2006-30/03/2007).

 

11.9. “საქართველოსთან ურთიერთობის განვითარების პლათფორმა” – ქართულ-იტალიური პროექტი. ექსპერტი (2010-2011);

 

11.10. “იმერეთის განვითარების სტრატეგიის (2013-2017)” შემმუშავებელი ჯგუფის ხელმძღვანელი (სტრატეგია დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 5 სექტემბრის №1689 განკარგულებით)

 

11.11. “ქუთაისის განვითარების სტრატეგიის (2013-2017)” შემმუშავებელი ჯგუფის წამყვანი ექსპერტი

 

11.12. სასწავლო პროგრამადეცენტრალიზაცია და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები”, პოლონეთი, ვარშავა, 2006 წლის 15-22 ოქტომბერი.

 

12. აკადემიების, სადისერტაციო საბჭოების, რედკოლეგიების წევრობა:

 

·         საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ნამდვილი წევრი (2011 წლიდან); 

·         საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი (2013 წლიდან);    

·         ღვთისმეტყველების საერთაშორისო აკადემიის ნამდვილი წევრი (2012 წლიდან)

·         საქართველოს მეცნიერთა საბჭოს წევრი;

 

·         სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალის ეკონომიკური პროფილის

                          პასუხისმგებელი რედაქტორი;

·         სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალების:ეკონომიკა”,  სოციალური ეკონომიკა”, ”მენეჯმენტი და ბიზნესი”, ”ხანძთ”, „ბიზნესი და კანონმდებლობა”, „ახალი ეკონომისტი”, „საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე“, ინოვაციური  ეკონომიკა და მართვა“, „გლობალიზაცია და ბიზნესი“, GEORGIAN SCIENTIFIC NEWS”, ВИСНiК ДИТБ (უკრაინა), АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ, СОЦИОЛОГИИ И ПРАВА” (რუსეთის ფედერაცია), JOURNAL OF TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT (USA), “OVIDIUS UNIVERSITY ANNALS. ECONOMIC SCIENCES SERIES” (ROMANIA) სარედაქციო კოლეგიის წევრი;

  

13. სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა:

    

      საქართველოს პრეზიდენტის სტიპენდიატი _ ახალგაზრდა მეცნიერთა  

          მეორე ხარისხის საპრეზიდენტო სტიპენდია (2000-2003);

 

     / ფონდიღია საზოგადოება საქართველოსკანონის უზენაესობისა და საჯარო ადმინისტრირების პროგრამის მიერ გამოცხადებული საპრიზო კონკურსისგამჭვირვალე ბიუჯეტიგრანტის მფლობელი საუკეთესო საგაზეთო სტატიისათვის.

სტატიის სათაური: თვითმმართველი ბიუჯეტის გამჭვირვალობა: მითი თუ რეალობა?” (გაზ. “იმერეთის მოამბე”, #7-8, 2008 .)

 

       / 2008 წელს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შიგასაუნივერსიტეტო საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული. პროექტის სახელწოდება საქართველოში სახელმწიფო და რეგიონული ინვესტიციური რისკის გაანგარიშების მეთოდის და მეთოდოლოგიის შემუშავება”.  ATSU/ 09213

 

     დ/ 2010 წელი. პროექტის TEMPUS “Prompting Internalization and Comparability Assurance in Higher Education” (EACEA) ექსპერტი.

 

     ე/ 2008-2010  UM _ JEP – 27200-2006 (GE) Application of Tuning Approaches in Georgia Higher Education System (Tuning Georgia); Eligibility period 1/9/2008- 31/8/2010. ეკონომიკური მიმართულების ექსპერტი

 

     ვ) Erasmus+ კვლევითი პროექტის Curriculum Reform for Promoting Civic Education and Democratic Principles in  Israel and in Georgia (573322-EPP-1-2016-IL-EPPKA2-CBHE-JP)” მკვლევარი

 

      ზ/ 2011 წლის შიდასაუნივერსიტეტო საგრანტო კონკურსის  ახალი სასწავლო დისციპლინისათვის შესავალი ეკონომიკასა და  ბიზნესში“  სასწავლო კურსის მომზადება“ გამარჯვებული - პროექტის ხელმძღვანელი (ქუთაისის უნივერსიტეტი).

 

     თ/ 2013 წლის შიდასაუნივერსიტეტო საგრანტო კონკურსისქ.ქუთაისის ბრენდირების კონცეფციის შემუშავება“ - გამარჯვებული - მთავარი ექსპერტი (ქუთაისის უნივერსიტეტი).

 

     ი/ 2015 წლის შიდასაუნივერსიტეტო საგრანტო კონკურსის „მარკეტინგული კვლევის შედეგები და რეკომენდაციები ტურიზმის სექტორში თვითმმართველი ქ. ქუთაისისთვის" გამარჯვებული - მთავარი ექსპერტი (ქუთაისის უნივერსიტეტი).

 

 

14. სამეცნიერო შრომები, მონოგრაფიები და სახელმძღვანელოები:

 

სულ  98 სამეცნიერო შრომის ავტორი. აქედან 14 წიგნის სახით არის გამოცემული.

      მათ შორის:

 

გამოცემული მონოგრაფიები, სახელმძღვანელოები (1999-2017):

 

1.  გადასახადები, გამოცდილება, პრობლემები.– ქუთაისი, “სარკმელი საქართველოსი”, 1999. (19 ნ. თ.)

2. ბიუჯეტების ჰარმონიზაციის პრობლემები სახელმწიფოს რეგიონულ პოლიტიკაში. ქუთაისი, “ქუთაისინფორმი”, 2001, (7 ნ.თ., თანაავტორობით, ავტორის წვლილი 4,5 ნ.თ.)

3.  РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИИ (на примере имеретинского региона).Кутаиси, Саркмели Сакартвелоси, 2003.   (19 п.л.)

4. საზღვარგარეთის ქვეყნების საგადასახადო სისტემები. ქუთაისი, ქუთაისის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2004.    (8,5 ნ.თ.)

5. ჩრდილოვანი ეკონომიკარეგიონული ასპექტები. ქუთაისი, ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2005.    (14 ნ.თ.)

6. ეკონომიკა. სავარჯიშოებისა და ტესტების კრებული. ქუთაისის სამართლისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტი. „ქუთაისინფორმი“, 2006. (15 ნ.თ.)

7. ზოგადი ეკონომიკსი (ლექციების კურსი). ქუთაისის სამართლისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტი. „ქუთაისინფორმი“, 2008. (13,5 ნ.თ.)

8. იმერეთის მხარის ეკონომიკური განვითარების პირობები და პერსპექტივები (15 ნ.თ, თანაავტორობით, ავტორის წვლილი 7,5 ნ.თ.). აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2009.  

9. ეკონომიკა და მართლმადიდებლური სწავლება”. ქუთაისის უნივერსიტეტი. თბ., “ინოვაცია”, 2009. (9 ..)     

 http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=573

10. მებაჟის კონცეპტი წმინდა წერილში. ქუთაისის უნივერსიტეტი. „მბმ-პოლიგრაფი“, ქუთაისი,  2011. (2 ..)

http://www.orthodoxtheology.ge/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9F%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9E%E1%83%A2%E1%83%98-%E1%83%AC%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90/

11. შესავალი ეკონომიკასა და ბიზნესში. ქუთაისის უნივერსიტეტი. „მბმ-პოლიგრაფი“, ქუთაისი, 2012. (25,5 ნ.თ, თანაავტორობით, ავტორის წვლილი 8,5 ნ.თ.).    

12. მართლმადიდებლობის ეკონომიკური პარალელები. ქუთაისის უნივერსიტეტი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2013. (15,5 ნ.თ).    

http://www.nplg.gov.ge/dlibrary/collect/0002/000621/DisIII.pdf

13. ქალაქის ბრენდინგის აქტუალური საკითხები - ქუთაისური წახნაგები. აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2014. (8 ნ.თ, თანაავტორობით, ავტორის წვლილი 4 ნ.თ.).    

14. შრომის გააზრების მართლმადიდებლური და ეკონომიკური საკითხები. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2015. (8,5 ნ.თ). https://drive.google.com/file/d/0B3PZSQNPT43Sa0ZWWmx0eDc5OGs/view?pref=2&pli=1    

ვასილ ხიზანიშვილი

ვასილ ხიზანიშვილიbasil.khizanishvili@yahoo.com

4800 q. yvareli, saqarTvelo

g. leoniZis #20

+995 (92) 20 09 21 (mob)

 

piradi monacemebi:

 

 saxeli                                 vasili

gvari                                    xizaniSvili

dabadebis TariRi                       21.11.1974

dbadebis adili:                                 yvareli

 

ojaxuri mdgomareoba:                  daojaxebuli (meuRle da ori Svili)

 

ganaTleba:

 

umaRlesi

1980-1991ww. kote marjaniSvili sax. yvarlis me-3 saSualo skola.

1991-1996w.w. Tbilisis damoukidebeli  universitetis komerciis fakulteti, masobrivi kvebis menejeris  specialobiT (warCinebiT).

1997-2000w.w. iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo  universitetis aspirantura, vaWrobis ekonomikis specialobiT.

2009-2012w.w. i. gogebaSvilis saxelobis Telavis saxelmwifo universitetis soc. mecnierebaTa, biznesisa da samarTlis  doqtorantura, ekonomikuri Teoriis mimarTulebiT.

 

სტიპენდია:

2001-2003w.w. EKD kvleviTi stipendia (germania, tiubingenis universiteti)

2010w.  gustav-adolf fondis kvleviTi stipendia (germania, tiubingenis universiteti)

2012w.  EKDkvleviTi stipendia (germania, tiubingenis universiteti)

2015w. KAAD kvleviTi stipendia (germania, miunxenis teqnikuri universiteti)

 

sadisertacio Sroma:       ,,ekonomikisa da eTikis dialeqtika globalizebul msoflioSi~.

 

samecniero xarisxi:              socialur mecnierebaTa doqtori ekonomikaSi

 

samuSao gamocdileba:    

1998-1999w. w. yvarlis raionis gamgeobis ekonomikis ganyofilebis ufrosi specialisti.

2005w. Telavis i. gogebaSvilis saxelobis saxelmwifo universitetis leqtori.

2008w. arasamTavrobo organizacia ,,regionaluri  ganviTarebis centri+~is TanadamfuZnebeli da aRmasrulebeli direqtori.

2008-2009 w.w. proeqtis - ,,sakvirao skolebi Telavsa  yvarelSi~ treneri.

2009 w. dRemde Telavis saxelmwifo universitetis asistent-profesori

 

enebi:  qarTuli, inglisuri, germanuli, rusuli

 

kompiuteruli programebi: saofise programebi

 

kvleviTi თემატიკა

eTikuri ekonomika;  ekonomikuri politika; socialuri eTika; ekonomikuri-/bizneseTika, ekonomikuri Teoria, makro-mikro ekonomika, menejmenti/ marketingi, religia da ekonomika, kultura da ekonomika.

 

gamoqveynebuli publikaciebi:   

1) ,,eTikuri ekonomikis Sesaxeb”. Jurnali `ekonomika da biznesi~ (iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis ekonomikisa da biznesis fakultetis saerTaSoriso referirebuli da recenzirebuli samecniero-praqtikuli Jurnali),  #6. gv. 161-168, Tbilisi. 2009.

2) ,,sWirdeba Tu ara ekonomikas eTika?”, Jurnali ,,axali ekonomisti” (saerTaSoriso recenzirebuli da referirebuli samecniero-praqtikuli Jurnali); #4 (19), gv. 69-72, Tbilisi, 2010 weli.

3) ,,eTikuri ekonomika: ,,ekonomikur da eTikur TeoriaTa sinTezi”, Jurnali ,,ekonomisti” (iv. JavaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti, paata guguSvilis ekonomikis instituti, saeTaSoriso samecniero-analitikuri Jurnali), #6, gv. 61-64, Tbilisi, 2010 weli.

4) ,,eTikuri ekonomikis sabazro, socialuri da ekologiuri aspeqtebi”, Jurnali ,,ekonomisti”, #2 gv. 60-64, Tbilisi 2011 w.

5) ,,ekonomikis globalizacia”, Jurnali ,, axali ekonomisti”, #4(23) gv. 68-71, Tbilisi, 2011 weli.

6) ,,ekonomikis eTikis Sesaxeb”, Jurnali ,,ekonomisti”, #4 gv. 49-53, Tbilisi 2011 w.

7) ,,kultura – ekonomikuri progresis umniSvnelovanesi faqtori”, Jurnali ,,ekonomika da biznesi”, #5 gv. 143-151, Tbilisi 2011 w.

8) ,,samarTlianobis socialur-ekonomikuri gaazreba”, Jurnali ,,axali ekonomisti”, #1(24) gv. 34-36, Tbilisi 2012 w.

9) ,,axali ekonomika, anu neoekonomika”, Tsu-s paata guguSvilis ekonomikis institutis  samecniero Sromebis krebuli V, Tsu-s paata guguSvilis ekonomikis institutis gamomcemloba, gv. 341-347, Tbilisi2012 weli.

10) ,,ekonomikuri Tavisufleba”, Tsu-s paata guguSvilis ekonomikis institutis  samecniero Sromebis krebuli V, Tsu-s paata guguSvilis ekonomikis institutis gamomcemloba, gv. 443-451, Tbilisi2012 weli.

11) ,,socialur-ekonomikuri Tanasworoba”, Jurnali ,,ekonomisti”, #1 gv. 37-40, Tbilisi 2012 w.

12) ,,biznes eTika da misi mniSvneloba”, Jurnali ,,ekonomisti”, #5 gv. 73-76, Tbilisi 2012 w.

13) ,,finansuri globalizacia”, Jurnali ,,ekonomisti”, #1 gv. 50-54, Tbilisi 2013 w.

14) ,,saerTaSoriso vaWrobis liberalizacia”, Jurnali ,,ekonomisti”, #2 gv. 81-85, Tbilisi 2013 w.

15) ,,korporacia da korporaciuli pasuxismgebloba”, Jurnali ,,ekonomisti”, #3 gv. 80-83, Tbilisi 2013 w.

16) ,,globalizaciis cnebis ganmartebisaTvis”, Jurnali ,,axali ekonomisti”; #1(28) gv. 18-21, Tbilisi, 2013 weli.

17) ,,firmis steikholderis Teoria”, Jurnali ,,axali ekonomisti”, #2(29) gv. 46-49, Tbilisi 2013 w.

18) ,,biznesis socialuri pasuxismgebloba”, Jurnali ,,ekonomika da biznesi”, #4 gv. 93-100, Tbilisi 2013 w.

19) ,,globalizacia da biznes eTika”, Jurnali ,,ekonomika” (yovelTviuri saerTaSoriso recenzirebuli da referirebuli samecniero Jurnali),  #5-6 gv. 194-198, Tbilisi 2013 w.

20) ,,biznes eTikis menejmenti”, Jurnali ,,ekonomika”, #7-8 gv. 179-182, Tbilisi 2013 w.

21) ,,bizneseTikis menejmentis organizeba”, Jurnali ,,ekonomika”, #7-8 gv. 191-195, Tbilisi 2013 w.

22) ,,aqcionerebi da menejerebi korporaciul marTvaSi”, Jurnali axali ekonomisti #3(30), gv. 37-40, Tbilisi2013weli.

23) ,,kompaniis TanamSromlebi, rogorc steikholderebi”, Jurnali ,,ekonomika”, #9-10 gv. 144-148, Tbilisi 2013 w.

24) ,,globalizaciis eTikuri gamowvevebi dasaqmebis sferoSi”, Jurnali ,,axali ekonomisti”, #4(31) gv. 44-46, Tbilisi 2013 w.

25) ,,korporaciuli moqalaqeoba –”, Jurnali ,,ekonomika”, #1-2 gv. 122-125, Tbilisi 2014 w.

26) ,,xelisufleba, rogorc steikholderi”, Jurnali ,,axali ekonomisti”, #1(32) gv. 36-38, Tbilisi 2014 w.

27),,biznes eTikis menejmenti”, Jurnali ,,ekonomika”, #7-8 gv. 179-182, Tbilisi 2013 w

28) ,,qristianoba da ekonomika”, Jurnali ,,axali ekonomisti”, #2(33) gv. 15-18, Tbilisi 2014 w.

29),,mimwodeblebi da konkurentebi rogorc steikholderebi”, Jurnali ,,ekonomika”, #5-6 gv. 117-121, Tbilisi 2014 w.

30) ,,bizneseTikis damokidebuleba eTikasa da ekonomikasTan mimarTebaSi”, Jurnali ,,ekonomisti”, #3 gv. 64-69, Tbilisi 2014 w.

31) ,,samoqalaqo sazogadoebis organizaciebi, rogorc stekholi derebi”, Jurn. ,,axali ekonomisti” #3-4, gv. 44-47, Tbilisi, 2015.

 

konferenciebi:

1) ,,ekonomikisa da eTikis dialeqtika”, iakob gogebaSvilis saxelobis Telavis saxelmwifo universiteti, profesor-maswavlebelTa XIII(69-e) samecniero konferenciis Tezisebi, gamomcemloba ,,universali” gv. 49-50, Tbilisi, 2011 weli.

2) ,,religiis faqtori ekonomikaSi”, ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti, paata guguSvilis ekonomikis institutis daarsebis dRisadmi miZRvnili saerTaSoriso samecniero praqtikuli konferenciis masalebis krebuli, ekonomikis aqtualuri problemebi globalizaciis pirobebSi (21-22 oqtomberi, 2011) Tbilisi, Tsu-s paata guguSvilis ekonomikis institutis gamomcemloba, gv. 136-140, Tbilisi2011 weli.

3) ,,msoflio finansur-ekonomikuri krizisebis eTikuri dimensia”, ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti, profesor giorgi wereTlis dabadebidan me-60 wlisadmi miZRvnili saerTaSoriso samecniero-praqtikuli masalebis krebuli, erovnuli ekonomikebi da globalizacia (28-29 ivnisi, 2012) Tbilisi, Tsu-s paata guguSvilis ekonomikis institutis gamomcemloba, gv. 67-69, Tbilisi2012 weli.

4) ,,poloneTis ekonomikis zogierTi Taviseburebebis Sesaxeb”, ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti, paata guguSvilis ekonomikis instituti, profesor giorgi papavas dabadebidan 90-e wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso samecniero-praqtikuli masalebis krebuli, postkomunisturi qveynebis ekonomikebis aqtualuri problemebi Tanamedrove etapze (28-29 ivnisi, 2013) Tbilisi, Tsu-s paata guguSvilis ekonomikis institutis gamomcemloba, gv. 344-345, Tbilisi2013 weli.

5) ,,ekonomikuri anTropologiis eTikuri da politikuri aspeqtebi”, ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti, paata guguSvilis ekonomikis instituti, institutis daarsebidan 70-e wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso samecniero-praqtikuli konferenciis masalebis krebuli; ekonomikisa da ekonomikuri mecnierebis ganviTarebis aqtualuri problemebi (27-28 ivnisi, 2014) Tbilisi, Tsu-s paata guguSvilis ekonomikis institutis gamomcemloba, gv. 114-116, Tbilisi2014 weli.

6) ,,analitikuri bizneseTikis ganmartebisaTvis”, ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti, paata guguSvilis ekonomikis instituti, akademikos paata guguSvilis dabadebidan 110-e wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSoriso samecniero-praqtikuli konferenciis masalebis krebuli: erovnuli ekonomikebis mdgradi ganviTarebis aqtualuri problemebi (10-11 ivlisi, 2015) Tbilisi, Tsu-s paata guguSvilis ekonomikis institutis gamomcemloba, gv. 300-301, Tbilisi 2015 weli.

7) finasur-ekonomikuri krizisebis retrosfeqcis”, ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti, paata guguSvilis ekonomikis instituti, institutis daarsebis dRisadmi miZRvnili saerTaSoriso samecniero-praqtikuli masalebis krebuli, inovaciuri ekonomika da misi formirebis problemebi postkomunistur qveynebSi (1-2 ivlisi, 2016) Tbilisi, Tsu-s paata guguSvilis ekonomikis institutis gamomcemloba, gv. 422-427, Tbilisi, 2016 weli.

8) ,,riskebisa da Sansebis menejmenti”, iakob gogebaSvilis saxelobis Telavis saxelmwifo univeristeti profesor-maswavlebelTa da doqtorantTa XVIII (74-e) samecniero konferencia, Tesau, gv. 9, Telavi, 2016 weli.  

 

 

წიგნის ავტორობა:

 ეთიკური ეკონომიკა (სახელმძღვანელო),გამომცემლობა ,,ლოი“

თბილისი, 2016 წელი, გვ.404 ( KAAD-ის დაფინანსებით)

 

ტრენინგები:

2009 w. proeqti ,,politikuri partiaTa programebis skola”    (axalgazrda respublikuri   instituti da fridrix ebert StifTungi).                         2009 w. trening – kursi ,,fondebis moZiebis gaumjobeseba” (samoqalaqo integraciisa da erovnebaTSorisi urTierTobis centri).

ლევან ქისტაური

ლევან ქისტაური

                                                                                                     ყაზბეგის გამზ. 29/2

                                                                                                     თბილისი, საქართველო, 0107.

                                                                                                     Phone: 599 30 82 82

                                                                                                      e-mail:  levanikis@yahoo.com

                                                                                            

 

 დაბადების თარიღი                       15 აპრილი, 1967

  

განათლება

1995 - 1999         იურიდიული ფაკულტეტი , თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

1991-1994           დოქტურანტურა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,   თბილისი, სქართველო ეკონომიკის ფაკულტეტი, სპეციალობა ფინანსები და კრედიტი.

                            დისერტაციის თემა: ფინანსური კრიზისი საქართვეოში, მისი  დაძლევის გზები და მეთოდები

1984-1991           ეკონომიკის ფაკულტეტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  თბილისი, სქართველო

                             ბაკალავრი,  საბანკო საქმე და ფინანსები

 

ტრეინინგები და სწავლება

 

1999  - Financial organization Management Techniques, ტორონტოს ცენტრი, კანადა

1998  - Methods of Banking Supervision, Banque De France, პარიზი საფრანგეთი

 1997 - Organizational Management Techniques, Federal Reserve System, Federal Deposit  Insurance Corporation, and Office of the Comptroller of the Currency, Washington D.C      ჩიკაგოს ფედერალური სარეზერვო ბანკი , ჩიკაგო, ილინოისი

 1996 -  Principals of Banking Supervision and Regulation, ნიდერლანდების ცენტრალური ბანკი ამსტერდამი, ნიდერლანდები

1995  -  Macro Economic and Monetary Policy, ვენის გაერთიანებული ინსტიტუტუ, ვენა, ავსტრია

1989  -  Williams College, ვილიამს კოლეჯი,  ვილიამსთაუნი, მასაჩუსეტი, აშშ

სამუშაო გამოცდილება

2015 - დღემდე   -   ა(ა)იპ ეკონომიკური კვლევის ცენტრი - პრეზიდენტი (www.icer.ge )

2004 -დღემდე  -  შპს ”ბიზნესის მართვის ბიურო”-ს (www.bmbgeorgia.com )  დირექტორი და პარტნიორი.

2003 to 2004  -  საბაჟო დეპარტამენტის თავმჯდომარესაქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. თბილისი, საქართველო.

2002  to 2003  -  აქციზური მარკების სამსახურის უფროსი. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. თბილისი, საქართველო.

2001 to 2002  -   საბაჟო დეპარტამენტის თავმჯდომარესაქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. თბილისი, საქართველო.

2000 to 2001  -   სახაზინო სამსახურის უფროსი,  საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. თბილისი, საქართველო.

2000 - 2000  -   სახაზინო სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილე.  საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. თბილისი, საქართველო.

1999 - 2000 - მონეტარული პოლიტიკისა და მაკროეკონომიკული გამოკვლევების დეპარტამენტის უფროსი. საქართველოს ეროვნული ბანკი. თბილისი, საქართველო.

1994 - 1999  -  საბანკო ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი საქართველოს ეროვნული ბანკი.  თბილისი, საქართველო.

1993 - 1994  -   სავალუტო სამმართველოს უფროსი. საქართველოს ეროვნული ბანკი. თბილისი, საქართველო.

1992 - 1993  -  სავალუტო სამმართველოს უფროსის მოადგილე. საქართველოს ეროვნული ბანკი.  თბილისი, საქართველო.

1991 – 1992  -  ფულის მიმოქცევის სამმართველო, ფასიანი ქაღალდების განყოფილების   უფროსი. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. თბილისი, საქართველო.

1990-1991 -   დიდუბის გამგეობის საფინანსო განყოფილება, ეკონომისტო, საგადასახადო ინსპექციის ინსპექტორი, საქართველოს   ფინანსთა სამინისტრო. თბილისი, საქართველო.


სამეცნიერო-პედაგოგიური გამოცდილება

2014 - დღემდე   -   ანდრია პირველწოდებულის ქართული უნივერსტეტის ეკონომიკის და  ბიზნესის  ფაკულტეტის სრული პროფესორი; საქართველო, თბილისი

2011 - 2014  -  შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსტეტის ეკონომიკის და ბიზნესის ფაკულტეტის    სრული პროფესორი, მოწვეული პროფესორი, საქართველო, თბილისი

2009 - 2011  -  ილიას უნივერსტეტი, უნივერსტეტის ეკონომიკის და ბიზნესის ფაკულტეტი,  ასოცირებული პროფესორი

1998 - 2009  -   საბანკო საქმისა და ფინანსების კათედრის ასოცირებული პროფესორი, თბილისის  ივ. ჯავახიშვილის სახ.  სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო.

  

სხვა

 

1994 to 1999  -  ფასიან ქაღალდების საბჭოს წევრი. საქართველოს  ფინანსთა სამინისტრო. თბილისი, საქართველო.

1994 to 2000  -   საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საბჭოს წევრი, თბილისი,   საქართველო.

 

პუბლიკაციები

ვარ ეკონომიკის,სახელმწიფო ბიუჯეტის, გადასახადების,  მაკრო და მონეტარული პოლიტიკის, საფინანსო და საკრედიტო საკითხების შესახებ ორმოცდაათამდე წიგნის, სამეცნიერო სტატიის და პუბლიკაციის ავატორი და თანაავტორი.

 

 ენები

 

ქართული - მშობლიური

რუსული - მეორე ენა

ინგლისური - კარგად

რევაზ ლორთქიფანიძე

რევაზ ლორთქიფანიძერევაზ ლორთქიფანიძე                 

Telephone:  290-75-94 (სახლი)      

Mobile: 557-007-217;  551-119-704    

E-mail: revazlordkipanidze@gmail.com, r_lordkipanidze@yahoo.com     

WWW http://en.wikipedia.org/wiki/Revaz_Lordkipanidze   

http://revaz-lordkipanidze.simplesite.com/

Address: თბილისი, ალექსიძის 1, მე–4 კორპ, ბინა 65.

        

   PROFESSIONAL EXPERIENCE სამთავრობო და სამეცნიერო ეკონომიკურ სტრუქტურებში მუშაობის ხანგრძლივი გამოცდილება, პროფესორი (2010 წლის იანვრიდან დღემდე, კურსებსაერთაშორისო მენეჯმენტის, ენეჯერული ხარჯების, ბიზნესისა და ფინანსების საფუძვლების საკითხებზე), საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მთავარი სპეციალისტობიდან დაწინაურდა სახელმწიფო ქონების აღრიცხვის სამმართველოს უფროსამდე (2001–2009, სამინისტროს რეორგანიზებამდე), 2013 წელს აირჩიეს საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსად, ეკონომიკის საკითხებში სამეცნიერო–კვლევითი საქმიანობა (1998–2001), სხვადასხვა წლებში მუშაობს მიწვეულ პროფესორად ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტსა და თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტში, სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის სრულ პროფესორად. აჭარის ეკონომიკის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი (1997–1998), აჭარის ეკონომიკისა და ფინანსთა მინისტრის პირველი მოადგილე (1994–1996), აჭარის ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე, როგორც მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი (1993–1994), საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტის ასპირანტობიდან დაწინაურდა უმცროს მენიერმუშაკად, მეცნიერმუშაკად, უფროს მეცნიერმუშაკად (1986–1993), 150–ზე მეტი პუბლიკაციის ავტორი, მ.შ. 30 წიგნადი შრომაა ეკონომიკაში. კვლევის სფეროებს წარმოადგენს ეკონომიკური ზრდის ქრისტიანული საფუძვლები, მსოფლიო მეურნეობა და საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები, აშშ ეკონომიკა (გამოცემულია შრომები აშშ საელჩოს მხარდაჭერით), ეკონომიკური კონკურენცია და ეკონომიკის სტრუქტურის ეფექტიანობა (განავითარა ევროკავშირის ექსპერტთა ფორმულირება), ძირითადი კაპიტალის მწარმოებლურობა, სავალუტო სისტემა და სხვ.

EDUCATION  1989 წელს დაასრულა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტის ასპირანტურა, 1986 წელს – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო–ეკონომიკური ფაკულტეტი (წარჩინებით), 1981 წელს ბათუმის N1 საშუალოს სკოლა (ოქროს მედლით).

 

Certificates ნიუ–იორკის პოლიტიკურ მეცნიერებათა აკადემიის წევრობის სერთიფიკატი, ევროკავშირის პროექტის სერთიფიკატი “უფრო სუფთა წარმოების” საკითხებში და სხვა მრავალი საერთაშორისო საზოგადოებრივი აკადემიისა და უნივერსიტეტის სერტიფიკატები.

 

Diplomas საქართველოს სწავლულ ექსპერტთა საბჭოს მიერ გაცემული მეცნიერებათა დოქტორის დიპლომი (N001557, ეკონომიქსის 08.00.01 სპეციალობით), მსოფლიო მეურნეობისა და საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების სპეციალობით რუსეთის მეცნიერებათა დოქტორის დიპლომი (DK  N002918),  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარჩინების დიპლომი HB  N065540 (სპეციალობა – მანქანათმშენებელი მრეწველობის ეკონომიკა და ორგანიზაცია) და სხვ.

Scholarships ინფორმაცია მის შესახებ შესულია ეკონომიკის ენციკლოპედიურ ლექსიკონში (2005), როგორც ახალგაზრდა მეცნიერებათა დოქტორს (1999), მიენიჭა გრანტი – საქართველოს პრეზიდენტის პირველი ხარისხის სტიპენდია, გაიმარჯვა საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს ნომინაციაში “ყველაზე ინტელექტუალური” (2006), საერთაშორისო ეკომათემატიკური ტესტის სრულად ამომხსნელია და, როგორც მოსწავლეთა სასწავლო–შემოქმედებითი ოლიმპიადის ყველაზე მეტი სახეობის გამარჯვებულს, წილად ხვდა საქართველოს ახალგაზრდობის სახელით მოხსენება (1980).

LANGUAGES  ინგლისური, რუსული.
COMPUTER SKILLS Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Personal information დაიბადა 1965 წლის 7 იანვარს, ჰყავს მეუღლე და 2 შვილი, ქაშვეთის ტაძრის სტიქაროსანია, ჰობი – საგალობლები, მათემატიკა, კალათბურთი. 
გია ზოიძე

გია ზოიძე

 

Curriculum Vitae (CV)

 

 

პირადი ცნობები:

სახელი, გვარი:

გია ზოიძე

დაბადების თარიღი:

9.08.1991წ.

მისამართი (იურიდიული):

საქართველო, ბათუმი,

პ. რურუას ქ. №11, ბ.35

ოჯახური მდგომარეობა:  

დაოჯახებული

მობ.:

592.  55–55–13

E-mail:

giazoidze@yahoo.com

               

განათლება:

ü  კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკის დოქტორი

განათლების მიმართულება, დარგი: ეკონომიკა

 

ü  კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომისტი, ფინანსისტი

განათლების მიმართულება, დარგი: ეკონომიკა, ფინანსები

1.    სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

v  მიკროეკონომიკა/მაკროეკონომიკა

v  ეკონომიკური პოლიტიკა,

v ინსტიტუციონალური ეკონომიკა,

v  ფინანსური ეკონომიკა,

v  საერთაშორისო ეკონომიკა,

v  მენეჯერული ეკონომიქსი,

v რისკების მართვა და დაზღვევა,

v პროექტების მენეჯმენტი . . .

2.    უმაღლესი სასწავლებელი/ უნივერსიტეტი:

·         დოქტორანტურა (2015-2019წ.წ.) საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (სტუ), საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სპეციალობა – ეკონომიკა (წარჩინებით: წითელ დიპლომზე)

 

·         მაგისტრატურა – (2013–2015წ.წ.) საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (სტუ), ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტი, სპეციალობა – ეკონომიკა (წარჩინებით: წითელ დიპლომზე)

 

·         ბაკალავრიატი – (2009–2013წ.წ.) ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თსუ), ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, სპეციალობა ბიზნესის ადმინისტრირება

3.    ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა:

o   . ბათუმის სკოლა-ლიცეუმითაობა XXI” - (1997-2009წ.წ.)

4.    სამუშაო გამოცდილება:

v  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ეკონომიკური პოლიტიკის დარგობრივი დეპარტამენტი:

-         უფროსი მასწავლებელი/ლექტორი - (2019-დღემდე).

-         მოწვეული მასწავლებელი/ლექტორი - (2016-2019წ.წ.);

 

v  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია - ბიზნესის და მართვის ფაკულტეტი:

-         უფროსი მასწავლებელი/ ლექტორი - (2019-დღემდე).

-         მოწვეული მასწავლებელი/ ლექტორი - (2018-2019 ს.წ.);

 

v  „კიევის ნაციონალური უნივერსიტეტი“ (ბათუმის წარმომადგენლობა):

-         მოწვეული ლექტორი - (2016 წლის ოქტომბრიდან - დღემდე)

 

v  პროფესიული სასწავლებელი „გარანტი“ (ბათუმის ფილიალი) - ლექტორი  – (2016 წ.)

 

v  „საქართველოს ბანკი“ – საკრედიტო ექსპერტი (ბიზნეს–სესხების დეპარტამენტი)  6 თვე, (16.12.2013–06.06.2014წ.წ.)

 

v  ბანკი „რესპუბლიკა“ - სტუდენტური სტაჟირების პროგრამა, სამომხმარებლო გაყიდვების დესკის (განვადების)  ოფიცერი, (13.08.2012-13.11.2012)

5.    სამეცნიერო მასალები

(სახელმძღვანელო, წიგნი, მონოგრაფია, რიდერი...)

Ø  წიგნი: გია ზოიძე. (2021). ინსტიტუციონალური ეკონომიკის ძირითადი პარადიგმები. გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, - 202 გვ.

ISBN: 978-9941-26-972-1

6.    გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (სტატიები, მოხსენებები)

1.    „ვენჩურული კაპიტალის გავლენა ქვეყნის ინოვაციურ განვითარებაზე (თანაავტორი: ირაკლი ჯანგავაძე) - ეკონომიკის კვლევის და განვითარების ინსტიტუტი; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - ყოველკვარტალური საერთაშორისო, რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ეკონომიკა და ფინანსები“ (1), თბილისი, 2021;

ISSN: 2587 – 5000

ბმული: https://bit.ly/3qmy22x (გვ. 60-70)

 

2.    Georgian Agro-Sphere Development Priorities and Ways of Carrying Out Some Improvements – Lazarski University (Poland); double-blind peer-review scientific journalEconomic and Political Thought (Myśl Ekonomiczna i Polityczna), N.2 (69), Warsaw, 2020;

DOI: 10.26399/meip.2(69).2020.10/g.zoidze

ბმული: https://bit.ly/2ZF8EZV (გვ. 55-71)

 

3.    „პანდემიით გამოწვეული რისკები და ანტიკრიზისული მენეჯმენტი“ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი, აკადემიკოს პაატა გუგუშვილის დაბადებიდან 115-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალების კრებული - “თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური მეცნიერება და ეკონომიკის პანდემიური პრობლემები: გამოწვევები, გადაჭრის გზები”, თბილისი, 2020;

ISBN: 978-9941-13-391-6

ბმული: https://bit.ly/33dcAE2 (გვ. 190-195)

 

4.    COVID 19-ის გამოწვევები და სახელმწიფოს ეკონომიკური როლი გლობალიზაციის პირობებში“ (თანაავტორები: შოთა ვეშაპიძე, ელზა ვეკუა) - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ტექნოლოგიების ფაკულტეტის საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“ (4), თბილისი, 2020;

 

5.    "Conceptual model of agro-sphere development of Georgia" - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU-ს სამეცნიერო ჟურნალის SEU & SCIENCE სპეციალური გამოცემა, სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული; [სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული გამოცემულია ლაზარსკის უნივერსიტეტსა (პოლონეთი) და საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტ სეუ-ს შორის არსებული „ევროპული ინტეგრაციის კვლევითი ჯგუფის“ ორმხრივი თანამშრომლობის ფარგლებში], თბილისი, 2020;  

ISNN: 1987-8591

ბმული:  https://bit.ly/3qyzn6B (გვ. 94-101)

 

6.    ინტელექტუალური კაპიტალი და ინოვაციური რესურსები: პრობლემები და გამოწვევები“ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი, პროფესორ გიორგი პაპავას დაბადებიდან 95-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული - “ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების განვითარების თანამედროვე ტენდენციები”, თბილისი, 2018;

ISBN: 978-9941-13-690-0

ბმული: https://bit.ly/36lxTFs (გვ. 470-475)

 

7.    „რელიგიური ფაქტორი ეკონომიკური პოლიტიკის ფორმირებაში“ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჟურნალი „ბიზნეს-ინინერინგი“, 2018წ., 1-2 ნომერი, თბილისი, 2018

ბმული: https://bit.ly/2SeBDQN   (გვ. 49-52)

 

8.    „ფორმალური და არაფორმალური ინსტიტუტების ურთიერთქმედების სოციალურ-ეკონომიკური ეფექტები“ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჟურნალი „ბიზნეს-ინინერინგი“, 2018წ., 1-2 ნომერი, თბილისი, 2018;

ბმული: https://bit.ly/2SeBDQN (გვ. 37-39)

 

9.    „ინსტიტუციონალური რესურსების გავლენა ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე“ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, 2016წ.,  მე-3 ნომერი, თბილისი, 2016; 

ბმული: https://bit.ly/36qV0y6  (გვ. 100-103)

 

10.  „ეკონომიკური ზრდის ოპტიმიზებისათვის“ (თანაავტორები: რევაზ ლორთქიფანიძე, დავით ჩლაიძე, გიორგი ხატიაშვილი და სწავლული ეკონომისტებისა და ნიჭიერი სტუდენტების ავტორთა ჯგუფი) – სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული: „ნოვატორული არაორდინარული მენეჯმენტი და მარკეტინგი უახლოესი სტრატეგიისათვის“ – საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, თბილისი, 2014;

ISBN: 978-9941-0-6302-2

ბმული: https://bit.ly/33dm6a2   (გვ. 53-60)

1.    საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში)

1.    International Scientific Conference - "Science, Education, Innovation: Current Issues and Contemporary Aspects" – Organized by: Economic Research and Development Institute (Georgia), University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland), Georgian National University SEU (Georgia), Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy (Ukraine), Georgian Technical University (Georgia), Akaki Tsereteli State University (Georgia), Tbilisi, February 12, 2021

 

2.    აკადემიკოს პაატა გუგუშვილის დაბადებიდან 115-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - “თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური მეცნიერება და ეკონომიკის პანდემიური პრობლემები: გამოწვევები, გადაჭრის გზები” - ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი, თბილისი, 2020

 

3.    1st International Online Scientific Conference on “Contemporary Challenges to Economics and Business”, Organized by: Georgian National University – SEU, Georgia & Lazarski University, Poland, 16 May, 2020

 

4.    პროფესორ გიორგი პაპავას დაბადებიდან 95-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ''ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების განვითარების თანამედროვე ტენდენციები'' - ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი, თბილისი, 2018.

 

5.    მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC-2016 ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ - ორგანიზატორი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2016

2.    სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.      ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი -„ტრენინგი უმაღლესი განათლების აკადემიური პერსონალისათვის“ (I მოდული: კურიკულუმის და სილაბუსის შემუშავება), 3-5 ნოემბერი, 2018

 

2.      თურქეთის საკონსულოს მიერ ორგანიზებული თურქული ენის შემსწავლელი კურსები - A1, A2 და B1 საფეხურები, 2016-2018 წ.წ.

 

3.      Tbilisi State Univesity Start-up Enterprise Project, 2012

 

4.      საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომიკური ფორუმი, 2012

 

5.      საქართველოს ეკონომისტთა ფორუმი - კვლევის მეთოდოლოგიისა და პრაქტიკის სკოლა, 2012.

 

6.      ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია (AYEG) - სადაზღვევო საქმე, 2011

 

7.      ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია (AYEG) - პროექტის მენეჯმენტი, 2011

3.    სადოქტორო, სამაგისტრო და საბაკალავრო თემები

o   სადოქტორო ნაშრომის თემა: „ინსტიტუციონალური რესურსების გავლენა ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე“, 2019 წელი, 26 ივლისი

-         სამეცნიერო ხელმძღვანელები: შოთა ვეშაპიძე, ალექსანდრე სიჭინავა

 

o   სამაგისტრო ნაშრომის თემა:ფულად-საკრედიტო პოლიტიკის როლი ქვეყნის მაკროეკონომიკურ რეგულირებაში“, 2015 წელი

-         სამეცნიერო ხელმძღვანელი: როზეტა ასათიანი

 

o   საბაკალავრო ნაშრომის თემა: „კრედიტის როლი ფინანსური რესურსების გადანაწილებაში და ეკონომიკის რეგულირებაში“, 2013 წელი

-         სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ირაკლი დოღონაძე

4.    კომპიუტერული ცოდნა:

§  Windows, 

§  Ms. Excel, 

§  Ms.Word, 

§  Ms. PowerPoint, 

§  Internet . . .

5.    ენების ცოდნა:

ü  ქართული (მშობლიური),

ü  ინგლისური (Intermediate-B2),

ü  რუსული (საშუალოდ),

ü  თურქული (თურქეთის საკონსულოს თურქული ენის კურსი - A1, A2, B1 დონის სერთიფიკატები).

6.     ინტერესები/ჰობი:

      ფეხბურთი,  მოგზაურობა, ქართული ცეკვები, ასტრონომია . . .

 

რატი აბულაძე

რატი აბულაძეეკონომიკის დოქტორი


დაბადების წელი:                 8 აგვისტო 1979 წ         

ტელეფონი:             მობ: 555354488         სამს. 2364378

ელ.ფოსტა:               rati.abuladze@gmail.com ; r.abuladze@ug.edu.ge  

                                                   

 

განათლება:

2008-2009          ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

                             ბიზნესისა და ეკონომიკის ფაკულტეტის დოქტორანტურა.                 

 

2003-2006           ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

                              კომერციისა და მარკეტინგის ფაკულტეტის ასპირანტურა

 

2000-2002          ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის     

                             კომერციისა და მარკეტინგის ფაკულტეტის  მაგისტრატურა

                            ეკონომიკის მაგისტრი (დავამთავრე წარჩინებით) 

 

1996-2000              ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის        

                            კომერციისა და მარკეტინგის ფაკულტეტის ბაკალავრიატი

                            მატერიალური რესურსების მართვისა და საბირჟო საქმის                                                                                     ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი (დავამთავრე წარჩინებით) 

  

სამეცნიერო ხარისხი : Ph.D ეკონომიკის დოქტორის  ხარისხი 

სადოქტორო თემის დასახელება: „ელექტრონული მარკეტინგის განვითარების პრობლემები და პერსპექტივები საქართველოში“ (დაცვის ოქმი #97). DO № 000179

  

სამუშაო გამოცდილება:

 

2016                  საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ამჟამად                                 

1 ივლისი         ქართული უნივერსიტეტი. ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის სკოლის                  

                           (ფაკულტეტის) ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის მ.შ.  

 

2014-2016              საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს ადმინისტრირების

                            დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

 

2013                       საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ბიზნეს-ინჟინერინგის                      

ამჟამად               ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი

           

2013                     საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის

ამჟამად               ქართული უნივერსიტეტი. ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის სკოლა

                             (ფაკულტეტი).  მოწვეული პროფესორი

 

2013                     საქართველოს უნივერსიტეტი. სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა.               

  ამჟამად               მოწვეული  პროფესორი

 

2005-2013               ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,

                               ბიზნესისა და ეკონომიკის ფაკულტეტი, მოწვეული პროფესორი

 

2011-2015             გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის, ბიზნესისა და მართვის სკოლა.

                              მოწვეული პროფესორი

 

2011-2013             თბილისის საერთაშორისო ურთიერთობების  სასწავლო უნივერსიტეტი . 

                              (შემდგომ უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯია) ასოცირებული პროფესორი ,                                                    

                                წარმომადგენლობით საბჭოს წევრი

 

2012                     კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი . მოწვეული პროფესორი

ამჟამად              (4 წლის ვადით)

  2015   ამჟამად     თბილისის საერთაშორისო აკადემია. მოწვეული პერსონალი.

 

2002-2005                  საქართველოს პრეზიდენტის გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო

                              საქვეუწყებო დაწესებულება ოფიციალურ გამოცემათა სამსახური,

                                    ეკონომიკისა და მარკეტინგის განყოფილება.

 

2008 და 2009        ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო

                                დაწესებულება– სტატისტიკის დეპარტამენტი. კვლევის კოორდინატორი 

 

2001 – 2005             საქართველოს საფონდო ბირჟა. ბროკერი. ლიცენზიის მფლობელი.

 

 სამეცნიერო აკადემიის წევრობა:

 

18.01. 2016  წლის             საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი

 

 

საერთაშორისო სტიპენდია:          

 

2008                       თურქეთის სახელმწიფო სტიპენდიანტი  (3 წლიანი სტიპენდია

                                    სადოქტორო  პროგრამაზე. EGE University)

 

საგრანტო კონკურსი:

2013 -2014          სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ 2013 წელს გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსი     „ ახალგაზრდა მეცნიერთათვის პრეზიდენტის სამეცნიერო გრანტები“. საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება # 13/12/01 . 13 დეკემბერი 2013.

04.2008-05. 2009     ევროკავშირის პროგრამა ტასისი (TACIS) - სტატისტიკა 10  ოფიციალური
                                 სტატისტიკის რეფორმირება სომხეთში, აზერბაიჯანსა და საქართველოში

                                სტატისტიკა 10“ კომპონენტი C11 – ბიზნეს სტატისტიკა (მცირე და

                                  საშუალო ბიზნესის გამოკვლევა). კვლევის კოორდინატორი.

  

ტრეინინგი 

 

2015 , 20 ივნისი         International Federation of Language Teacher Associations, Multinational Association of Georgia, Georgian Technical University. Training Program In Teaching Strategies Certificate of Completion. Knowledge Representation.

 

2009 .                                   ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

                                        ელექტრონული კურსების დანერგვის კოორდინატორი.              

  

 

 

საერთაშორისო და რესპუბლიკური კონფერენცია: 24

 

გამოქვეყნებული მაქვს 134 სამეცნიერო ნაშრომი და საზოგადოებრივ-პუბლიცისტური  სტატია. მათ შორის 2 სახელმძღვანელო, 1 დამხმარე სახელმძღვანელო, 2 მონოგრაფია.

 

სამეცნიერო-ანალიტიკური კვლევები და საქმიანობა

 

§  2015-2016 წ. სადისერტაციო საბჭოს კოლეგიის წევრი. საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის სკოლა (ფაკულტეტი). (მოწვეული).

§  2012-2015 წ. სადისერტაციო საბჭოს კოლეგიის წევრი. სადისერტაციო საბჭოს მდივანი. სადისერტაციო საბჭოს კოლეგიის წევრი.  

§  2016 წ. სადოქტორო დისერტაციის ექსპერტი.  სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი.   (მოწვეული).

§  2 სახელმძღვანელოს რეცენზენტი

§  4 დოქტორანტის საკვალიფიკაციო ნაშრომის ხელმძღვანელი

 

სამეცნიერო კონფერენციების საორგანიზაციო კომიტეტის წევრობა:

 

2016 წელი     საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი.  რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. სტუდენტების აკადემიური ფორუმი: „სახელმწიფო მართვისა და ბიზნესის  თანამედროვე გამოწვევები“. საორგანიზაციო და სარედაქციო კომისიის კოორდინატორი.

2016 წელი   BLACK SEA SCIENTIFIC JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH. Scientific Journal of Academic Research “Southern Caucasus”. International Advisory and Editorial Board . http://sc-science.org/

2016 წელი შპს „უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯია“.  მე-17 სამეცნიერო კონფერენციის “ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება და ბიზნესის გამოწვევები საქართველოში“ კომისიის წევრი.

2015 წელი    საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკული კონფერენცია “ინტერნეტი და

                       საზოგადოების” სარედაქციო და საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი .

2013 წელი   VII საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკული კონფერენციის “ინტერნეტი და

                     საზოგადოების” «ინტერნეტი, ელექტრონული მთავრობა, ელექტრონული კომერციის» 

                      სექციის თავჯდომარის მოადგილე.

2014-2015 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი. სტუდენტთა ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის სარედაქციო და საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი.

 

 სამეცნიერო საბჭოების წევრობა:

 

2016 წელი                      საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის

                                        სახელობის ქართული უნივერსიტეტის, ეკონომიკისა და ბიზნესის

                                            მართვის სკოლის  მაგისტრატურაში საუნივერსიტეტო გამოცდის შედეგების

                                        საფაკულტეტო სააპელაციო კომისიის თავჯდომარე.

 

2013 წლიდან               საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ბიზნეს-ინჟინერინგის               

ამჟამად                              ფაკულტეტის საბჭოს და სადისერტაციო საბჭოს წევრი

 

 2014 წელი                       საქართველოს უნივერსიტეტის სამაგისტრო საკვალიფიკაციო

                                           ნაშრომების დაცვების საბჭოს თავმჯდომარე (მოწვეული).

 

2014 წელი                        საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის

                                            სახელობის ქართული უნივერსიტეტის, ეკონომიკისა და ბიზნესის

                                            მართვის სკოლის სამაგისტრო საკვალიფიკაციო  ნაშრომების

                                         დაცვების, საპრეზენტაციო განაცხადების განხილვის კომისიის წევრი 

                                         (მოწვეული).

 

 

2012  წელი                         თბილისის საერთაშორისო ურთიერთობების  სასწავლო უნივერსიტეტი, 

                                                  სამაგისტრო და საბაკალავრო  ნაშრომების დაცვის კომისიის წევრი.

 

2012 წელი                                უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯიას  წარმომადგენლობითი საბჭოს

                                                   წევრი.. ბრძანება  № 34. 24. 05. 

 

კომპიუტერული პროგრამები: EXCEL; MS WORD; WINDOWS – 2000/2008 XP; Office  2000;  Internet Technologies; PowerPoint.

 

 

 

სასწავლო კურსები:

 

ბაკალავრიატი:

მაგისტრატურა:

დოქტორანტურა:

 • ინტერნეტ-მარკეტინგი;
 • მარკეტინგის საფუძვლები;
 • ელექტრონული ბიზნესი
 • საერთაშორისო მარკეტინგული კომუნიკაციები;
 •  გეოინფორმაციული ტექნოლოგიები ტურიზმში (ე-ტურიზმი);

 

 

 • ელექტრონული კომერცია;
 • ელექტრონული მთავრობა;
 • საერთაშორისო მარკეტინგი;

 

 • საქართველოს ელექტრონული მთავრობის განვითარების სტრატეგიები

გიორგი ნანუაშვილი

გიორგი ნანუაშვილისახელი:   გიორგი          

გვარი:     ნანუაშვილი                                     

დაბადების თარიღი: 07.06.1948

მისამართი:       ოცხელის 25                     

ოჯახური მდგომარეობა:    დაოჯახებული      

 ელ-ფოსტა:   - gogi.nanuashvili@mail.ru

                                                         

ტელეფონი:   2 70 06 32

 მობ: 593 15 20 11

განათლება   უმაღლესი

 

საგანმანათლებლო დაწესებულება          სპეციალობა / საგანმანათლებლო პროგრამები            სწავლის პერიოდი        კვალიფიკაცია აკადემიური ხარისხი

თბილისის სახელმწიფი

უნივერსიტეტი   ბუღალტრული აღრიცხვა და

ანალიზი    1966-1971     ეკონომისტი

თსუ- ასპირანტურა    ბუღალტრული აღრიცხვა და

ანალიზი    1976-1980  

 

სამუშაო გამოცდილება

            

თარიღი      ორგანიზაცია       თანამდებობა       აღწერა

 

1971-1983   თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი          ლექტორი 

  

1983 -  გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი         პროფესორი         

 

 ტრენინგები და კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები

 

დაწესებულება    ტრენინგის (სასწავლო კურსის) დასახელება    თარიღი

 

მოსკოვის საფინანსო ინსტიტუტი

            ლექტორთა კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები   1980

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

 

პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია

(ამერიკული პროექტი)           გამოთვლითი ტექნიკის გამოყენების კვალიფიკაციის  ამაღლების კურსები

 

ფინანსური და მენეჯერული აღრიცხვის ახალ სისტემაზე გადასვლის შესწავლის კურსები     1994

 

2000

  სახელმწიფო ჯილდოები

 ჯილდოს დასახელება და გამცემი ორგანიზაცია      თარიღი

 ენები : რუსული გამართულად, გერმანული (ლექსიკონის დახმარებით)

 

კომპიუტერული პროგრამები:

 

ლალი ჩაგელიშვილი-აგლაძე

ლალი ჩაგელიშვილი-აგლაძეgvari                      saxeli               mamis saxeli

MCageliSvili-aglaZe

lali

pavles asuli

 

dabadebis TariRi, adgili_ 1960. 01. 17 q. Tbilisi, saqarTvelo

 

samuSao adgili

გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი

misamarTi_ Tbilisi q. wamebulis 55

telefoni_ (995 32) 2 66 15 12

sacxovrebeli adgili

misamarTi­_ Tbilisi, s. Ciqovanis 20, b.37

telefoni_ (+995 32 233 45 08); mob:(+995 599 27 44 43)

 

 

 

 

samsaxurebrivi gamocdileba

TariRi

1982-1985ww

damqiraveblis dasaxeleba

q. Tbilisis meria

damqiraveblis misamarTi

 Tbilisi, Tavisuflebis 2

saqmianobis sfero

 dargTaSorisi dagegmarebis sammarTvelo

Tanamdeboba

ekonomisti

pasuxismgebloba da movaleoba

mSeneblobis sferos dagegva; proeqtebis marTva

TariRi

 1985-2006ww

damqiraveblis dasaxeleba

 Tbilisis iv.javaxiSvilis saxelobis saxelmwifo universiteti

damqiraveblis misamarTi

Tbilisi; universitetis 2

saqmianobis sfero

ganaTleba

Tanamdeboba

asoc. profesori

pasuxismgebloba da movaleoba

samagistro programis xel-li; menejmentis programuli mimarTulebis xel-li; ekonomikisa da biznesis fakultetis dekanis moadgile

TariRi

2000-2005წწ

damqiraveblis dasaxeleba

ჯო ენის ქართულ-ამერიკული სამედიცინო ცენტრი

damqiraveblis misamarTi

მარშალ გელოვანის 2

saqmianobis sfero

ფინანსური ანალიზი

Tanamdeboba

ფინანსური კონსულტანტი

pasuxismgebloba da movaleoba

ფინანსური აღრიცხვა ანგარიშგება, ანალიზი

TariRi

2005-2006წწ

damqiraveblis dasaxeleba

სამეცნიერეო რეფერირებად ჟურნალი ,,საქართველოს ეკონომიკა

damqiraveblis misamarTi

ვარაზისხევი

saqmianobis sfero

ეკონომიკა და სამეცნიერო პუბლიკაციები

Tanamdeboba

პასუხისმგებელი მდივანი

TariRi

ეკონომიკური მიმოხილვა; ფინანსური ბაზრების ანალიზი; სამეცნიერო ნაშრომების რეცენზირება

TariRi

2006-2008წწ

damqiraveblis dasaxeleba

Tbilisis ekonomikur urTierTobaTa saxelmwifo universiteti

damqiraveblis misamarTi

 Tbilisi, q. wamebulis 55

saqmianobis sfero

 ganaTleba

Tanamdeboba

sruli profesori

pasuxismgebloba da movaleoba

studentebis swavleba

TariRi

2008–2010წწ

damqiraveblis dasaxeleba

გურამ თავართქილაძის უნივერსიტეტი

damqiraveblis misamarTi

Tbilisi, samRereTis 5

saqmianobis sfero

ადმინისტრირება

Tanamdeboba

biznesisa da marTvis fakultetis dekani

pasuxismgebloba da movaleoba

saswavlo procesis regulireba da marTva

TariRi

2010–2011წწ

damqiraveblis dasaxeleba

გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი

damqiraveblis misamarTi

Tbilisi, samRereTis 5

saqmianobis sfero

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღაველი

Tanamdeboba

ხარისიანი სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა

pasuxismgebloba da movaleoba

2010–2011წწ

TariRi

2012წწ დღემდე

damqiraveblis dasaxeleba

გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი

damqiraveblis misamarTi

Tbilisi, samRereTis 5

saqmianobis sfero

განათლება – ადმინისტრირება

Tanamdeboba

ბიზნესის მართვის კათედრის გამგე

pasuxismgebloba da movaleoba

saswavlo programebis SemuSaveba, ganxorcieleba; saswavlo procesis warmarTva

 

 

wodeba, xarisxi da gamoqveynebuli Sromebi

 

თარიღი

1985-1990წწ

samecniero xarisxi

ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

samecniero wodeba

დოცენტი

თარიღი

1995-2003

samecniero xarisxi

Eekonomikის  mecnierebaTa doqtori

samecniero wodeba

profesori

gamoqveynebul Sromები  sul 60-ze meti samecniero Sroma

mTavrobis jildoebi

prezidentis jildo studenti axalgazrdobis aRzrda-ganaTlebaSi Setanili piradi didi wvlilisaTvis, ekonomikuri reformebis gatarebaSi aqtiuri monawileobisaTvis, maRali profesionalizmisa da nayofieri samecniero-pedagogiuri da sazogadoebrivi saqmianobisaTvis (2002w. 9.09. gank.# 1184);

 

 

ganaTleba/treningi

 

TariRi

2009 29-30 aprili ECI-is seminari

dawesebuleba (fakulteti)

USID

specialoba

menejmenti

diplomis serTifikatis #

 

kvalificia

gadawyvetilebis miRebis meTodebi

TariRi

2009; 4 aprili

dawesebuleba (fakulteti)

ciurixis teqnikuri universiteti da saqarTvelos ekonomikuri ganaTlebisa da ganviTrebis centri

specialoba

saerTaSoriso seminari:,, ekonomikis kvlevis meTodebi’’

kvalificia

CERTIFICATE

 

 

TariRi

2009; 6 marti

dawesebuleba (fakulteti)

USID-ECI -seminari

specialoba

menejmenti

diplomis serTifikati

proeqtebis menejmenti

თარიღი

2008 w energetikis sferos gaumjobesebis programa USID –TECI is koordinatori;

TariRi

2008wlis ივნისი

 

dawesebuleba (fakulteti)

  I studenturi olimpiadis xelmZRvaneloba

specialoba

biznesi

diplomis serTifikatis #

sigeli

TariRi

2008wlis ივნისი

dawesebuleba (fakulteti)

HESP ევროპის ცენტრალური უნივერსიტეტი

 

specialoba

treningi – swvlebis Tanamedrove meTodebi

 

diplomis serTifikatis #

CERTIFICATE OF PARTICIPATION

kvalificia

swvlebis Tanamedrove meTodebi

TariRi

2008wlis მაისი

dawesebuleba (fakulteti)

UTbilisi Teusu

specialoba

 treningi – bizness-gegma

 

diplomis serTifikatis #

sertifikati

kvalificia

 

TariRi

2008 4-6 მარტი.

dawesebuleba (fakulteti)

ტრეინინგი:,,ბიზნეს გეგმების შედგენა”

specialoba

biznesis administrireba

diplomis serTifikatis #

sertifikati

kvalificia

CERTIFICATE

TariRi

2008 26.03-10.04

dawesebuleba (fakulteti)

  gaerosa da evropis ekonomikuri komisiis saerTaSoriso seminari; Mashav

specialoba

biznesi

diplomis serTifikatis #

CERTIFICATE

TariRi

2003 -2005

dawesebuleba (fakulteti)

  inovacieri teqnologiebi eleqtronuli biznesis disciplinis swavlebaSi; Ria sazogadoeba HESP –is seminarebi

specialoba

ekonomika-biznesi

diplomis serTifikatis #

CERTIFICATE

TariRi

2001

dawesebuleba (fakulteti)

buRalterTa da auditorTa sazogadoeba ,,bas’’-is kursebi, profesionali mTavari buralteri

specialoba

finansebi; buRalteria

diplomis serTifikatis #

041;

dawesebuleba (fakulteti)