ვიდეო ალბომი

ინტერვიუ საქართველოს მეცნიერთა საბჭოს წევრთან, პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორანტ, ეკეტერინე ლომიასთან

ხარისხის არხი